Středeční odpoledne s atletikou

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Čejkovice

Datum

29.06.2022

Místo

Čejkovice (Pod Novosády 723, Čejkovice 696 15)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Hlinecký
Hlavní rozhodčí Marek Hlinecký
Výsledky zpracoval Anna Ludwig 773230997 annibarinova@gmail.com

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostorách atletického hřiště od 14:30

Startovné

Startovné 50,- které bude hrazeno v prostorách závodní kanceláře při prezentaci závodníků.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 27.6.2022 19:00.

Časový pořad

středa, 29.6.2022

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
15:40 dálka Žkm Finále dálka Žcm Finále dálka Žky Finále dálka Žci Finále
16:30 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále koule 3kg Žky Finále koule 4kg Žci Finále
17:10 oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Žci Finále