Mezikrajské utkání mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Jičín

Datum

28.09.2022

Místo

Jičín (Městský stadion, Revoluční ulice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Vedoucí projektu Jan Rein
Ředitel závodu Petr Šindelář
Hlavní rozhodčí Petr Stojanov
Technický ředitel Jiří Kotlář
Lékař MUDr. Zbyněk Zikmund
Výsledky zpracoval Jan Šindelář 775956875

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Zúčastněné kraje: Ústecký, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a Praha

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Startují závodníci kategorie mladšího žactva - ročník narození 2009 - 2011

Za každé krajské družstvo mladších žáků a mladších žákyň startují v každé disciplíně v bězích max. 3 závodníci, v technických disciplínách 3 závodníci a 2 štafety 4x60 m. Start závodníka je povolen ve 2 individuálních disciplínách a 1 štafetě.

Bodování: 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 v individuálních disciplínách; 8; 6; 4; 2 ve štafetách. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva. Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních, resp. dalších umístění, v individuálních starech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě v každé kategorii. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žáků a 20 žákyň.

Postup do finále v běhu na 60 m bude stanoven TD na technické poradě, stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník v technických disciplínách má 4 pokusy.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém objektu v den závodu od 9:00 hodin. Případné změny je nutno provést do 9:45 hodin.

Technická porada proběhne v 10:00 v klubovně oddílu kopané v přízemí šatnového objektu. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 19. září do pondělí 26. září 2022 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v určeném prostoru na tribuně.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v šatnovém objektu na stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na cílovém domku. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejňovány na na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 28.9.2022

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žcm Běh výška Žcm Finále
11:10 4x60 m Žkm Běh
11:25 800 m Žcm Běh dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
11:40 800 m Žkm Běh
11:50 60 m Žcm Rozběh oštěp 500g Žcm Finále
12:05 60 m Žkm Rozběh
12:30 60 m př. Žcm Běh výška Žkm Finále
12:40 60 m př. Žkm Běh koule 3kg Žcm Finále
13:05 60 m Žcm Finále dálka Žcm Finále
13:15 60 m Žkm Finále oštěp 400g Žkm Finále
13:35 150 m Žcm Běh
13:50 150 m Žkm Běh
14:15 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Základní občerstvení v kiosku na stadionu. Další možnosti v sousedním Hotelu Restar nebo v restauraci U Šuků (200 m od stadionu).

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné na parkovištích v sousedství stadionu.

Další informace

Soutěž proběhne na základě platných aktuálních protiepidemiologických opatření.