4.kolo KPD Středočeského kraje mužů a žen

Roztoky Sokol_logo_male

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub TJ Sokol Roztoky

Datum

11.09.2022

Místo

Roztoky (Tyršovo nám 480, 25263 Roztoky)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Martin Matas 723565314 matas31@seznam.cz
Ředitel závodu Martin Matas 723565314 matas31@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Lékař MUDr. Marcela Hašpicová
Výsledky zpracoval Martin Matas 723565314 matas31@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2000 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 1500 m, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v atletické klubovně na atletickém oválu, škrty a dopisování startujících možné do 9h.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 9.9.2022 20:00. Po tomto termínu je možné pouze závodníky vyškrtávat.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pro závod na 800m, 1500m a 5000m proběhne před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na ploše a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Šatny

Šatny a toalety jsou k dispozici v budově sokolovny po celou dobu závodů.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u atletického domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 11.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 100 m M Rozběh tyč Ž Finále tyč M Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
10:10 100 m Ž Rozběh
10:30 dálka Ž Finále
11:00 100 m M Finále oštěp 800g M Finále
11:10 100 m Ž Finále
11:15 výška Ž Finále koule 4kg Ž Finále
11:30 200 m M Finále 200 m Ž Finále dálka M Finále
12:00 800 m Ž Finále výška M Finále disk 2kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
12:15 1500 m M Finále
12:30 4x100 m Ž Finále
12:45 4x100 m M Finále
13:30 vyhlášení výsledků 800m a 1500m
14:00 vyhlášení výsledků KPD mužů a žen 2022

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné v okolí stadionu. Autobusy prosíme parkovat V Solníkách nebo u roztockého zámku.

Další informace

- maximální počet závodníků družstva startujících v jednom kole je 24 závodníků
- start je povolen pouze závodníkům z oddílů přihlášených do soutěže KPD Stč. kraje pro sezónu 2022 (s výjimkou dohodnutých závodníků mimo soutěž, které schválí ředitel závodu za poplatek 100Kč, závodníci mimo soutěž kromě elektronické přihlášky pošlou ještě informci o zájmu startovat na email matas31@seznam.cz. O jejich zařazení do závodu budou informováni do 10.9. 12h)
- minimální počet závodníků startujících v jednom kole jsou 3 závodníci, pro přidělení hlavních bodů. V případě, že bude startovat méně závodníků než 3, započtou se družstvu jen pomocné body bez hlavních bodů.
- v kategorii mužů, žen je počet startů závodníka v jednom kole omezen na 3 plus štafeta, v žákovských kategoriích smí závodník startovat maximálně ve třech disciplínách  včetně štafety.
- dorostenci a žáci mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších. Junioři mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.
- v případě překročení počtu přihlášených závodníků (300) je vedoucí projektu oprávněn vyřadit závodníky a informovat vedoucí příslušných klubů
- v rámci soutěže proběhne závod na 800m žen a 1500m s názvem 3. ročník memoriálu bratří Jungwirthů

- vedoucí družstev jsou odpovědní za dodržování platných epidemiologických pravidel

logo_new_cas logo_skas