3. Atletická středa v Houštce

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

07.09.2022

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Veselý Jaroslav
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Hospodář Ing. Rynešová Jana
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Junioři 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 6kg, oštěp 800g
Muži 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 500 m, 1500 m, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je stanoveno ve výši 150 Kč/start. Závodníci ASB jsou osvobozeni od platby startovného.

Závodník uhradí startovné nejpozději 60 min. před začátkem disciplíny. Po uběhnutí tohoto časového limitu nebude závodník připuštěn k disciplíně.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.8. do 6.9. 20:00 hod.

Časový pořad

středa, 7.9.2022

Čas Disciplíny
16:30 60 m M 60 m Jři 60 m Dci 60 m Žci koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
16:42 60 m Ž 60 m Jky 60 m Dky 60 m Žky
16:45 tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Žci tyč Ž tyč Jky tyč Dky tyč Žky
16:55 dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky
16:58 500 m Jři 500 m M 500 m Dci 500 m Žci
17:08 500 m Ž 500 m Jky 500 m Dky 500 m Žky
17:25 150 m M 150 m Jři 150 m Dci 150 m Žci
17:30 oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
17:36 150 m Ž 150 m Jky 150 m Dky 150 m Žky
17:47 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci 1500 m Žci
17:54 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky 1500 m Žky