Vrhačský pětiboj

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

13.08.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Sklenář
Hlavní rozhodčí Pavel Peňáz

Startují

ročníky 1934 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1934 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

     Mládežnické kategorie mohou startovat se svými vahami náčiní.

 

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg, vrh. pětiboj
Dorostenky kladivo 3kg, vrh. pětiboj
Juniorky kladivo 4kg, vrh. pětiboj
Junioři kladivo 6kg, vrh. pětiboj
Muži kladivo 7,26kg, vrh. pětiboj
Ženy kladivo 4kg, vrh. pětiboj
Žáci kladivo 4kg, vrh. pětiboj
Žákyně kladivo 3kg, vrh. pětiboj

Technická ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Při přihlášce do 11.8.202 do 24:00 hod. na www.atletika.cz - kladivo: 100,-Kč, pětiboj:  200,-Kč

Při přihlášce na místě nejpozději 30 min. před zahájením disciplíny: kladivo: 200,-Kč, pětiboj:  400,-Kč

Přihlášky

online na webu atletiky do 11.8. 24:00 nebo na místě nejpozději 30min před začátkem disciplíny

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné v areálu stadiónu. PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOHLEDU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. 

Svolavatelna

Prezentace vždy 20 min. před zahájením soutěže u disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na www.throw.cz

Časový pořad

sobota, 13.8.2022

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
12:00 vrh. pětiboj Ž vrh. pětiboj M vrh. pětiboj Jky vrh. pětiboj Dky vrh. pětiboj Žky vrh. pětiboj Jři vrh. pětiboj Dci vrh. pětiboj Žci

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu. Občerstvení na stadiónu zajištěno.