Vrhačský pohár

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

13.08.2022

Místo

Opava (Boženy Němcové)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Grulich
Hlavní rozhodčí Jiří Grulich
Výsledky zpracoval Režnarová Markéta opava@sokol.eu

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena během celého závodu v areálu.

Startovné

100 kč za start závodníka (v každé disciplíně).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.8.2022 do 12.8.2022 18:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu v areálu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na TS.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 13.8.2022

Čas Disciplíny
10:30 koule 2kg Žkm kladivo 3kg Žky oštěp 500g Žcm
11:30 koule 3kg Žcm kladivo 4kg Žci oštěp 400g Žkm
12:30 koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
13:30 koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
14:30 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci

Parkování

Parkování v areálu TS pouze pro činovníky závodu.