22. ročník Memoriálu MUDr. Podmolíka v půlmaratonu - Mistrovství Moravy a Slezska, Otrokovický maraton a doprovodné závody dětí a mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

05.11.2022

Místo

Otrokovice (Městská sportovní hala, Mánesova ul.)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Pavel Bobál
Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Předseda OV Mgr. Ivana Staňková
Ředitel závodu Ing. Pavel Beznoska
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Bc. Michal Petřík
Hlasatel Aleš Prudký
Lékař ČSČK
Režie Jan Hruban
Časomíru zajišťuje Apachi s.r.o.
Výsledky zpracoval Apachi s.r.o.

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci 3000 m, štafeta silnice
Dorostenky 1500 m, štafeta silnice
Atletická přípravka-hoši 400 m
Atletická minipřípravka-hoši 200 m
Atletická přípravka-dívky 400 m
Atletická minipřípravka-dívky 200 m
Juniorky půlmaratón
Junioři půlmaratón
Muži štafeta silnice, půlmaratón, maratón
Ženy štafeta silnice, půlmaratón, maratón
Žáci 1500 m
Ml. žáci 600 m
Ml. žákyně 600 m
Žákyně 1500 m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závod v maratonu, půlmaratonu a ve štafetových bězích proběhne na okruhu certifikovaném dle pravidel World Athletic.

Závodníci startují na náklady vysílající složky, každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav a závodí na vlastní nebezpečí.

Startující jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, závod se koná bez omezení silničního provozu, s regulací na křižovatkách.

Za zdravotní stav startujících mladších 18 ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

Pořadatel neodpovídá za ztráty či škody způsobené v průběhu konání závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Městské sportovní hale od 7.30 hodin v prostoru vstupu.

Startovné

Výše startovného je uvedena na www.pul-maraton.cz a hradí se do 31.10. 2022.

Startovné hrazené na místě v hotovosti bude navýšeno o 100,- Kč za osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), POUZE PRO REGISTROVANÉ ZÁVODNÍKY A ZÁVODNICE STARTUJÍCÍ V MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA V půlmaratonu  a to od 1.9. 2022 08.00 hod do 31.10. 2022, 23.59 hod.

Všichni startující včetně mládeže, ( i přihlášení startující v MMaS), se musí přihlásit online na : www.pul-maraton.cz

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 07.30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách Městské sportovní haly.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v MSH. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí, technický delegát

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v MSH.

Zdravotní služba

Zdravotníci budou přítomni po celou dobu konání závodů.

Časový pořad

sobota, 5.11.2022

Čas Disciplíny
08:45 maratón- štafety dvojic maratón M Finále maratón Ž Finále
09:45 200 m EleHm Běh
09:50 200 m EleZm Běh
10:00 400 m EleH Běh
10:05 400 m EleZ Běh
10:10 600 m Žcm Běh
10:15 600 m Žkm Běh
10:20 1500 m Žci Běh 1500 m Dky Běh 1500 m Žky Běh
10:30 3000 m Dci Běh
11:00 Vyhlášení mládežnických závodů
12:00 Vyhlášení maratonských závodů
12:30 štafeta silnice Dci Běh štafeta silnice Dky Běh štafeta silnice M Běh štafeta silnice Ž Běh půlmaratón M Běh půlmaratón Ž Běh půlmaratón Jři Běh půlmaratón Jky Běh
14:45 Vyhlášení půlmaratónských závodů Vyhlášení štafetových půlmaratónských závodů

Stravování

Stravování zajišťuje restaurace Lanáček v místě startu a cíle.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno podle pokynů pořadatele a bude označeno cedulemi.

Další informace

Sledujte info na www.pul-maraton.cz a fb akce : ..........................