Finále běžeckého poháru mládeže

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Rumburk, z.s.

Datum

26.11.2022

Místo

Rumburk (FotbalPark Dymník ve Výletní ulici)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Ondřej Veverka
Technický delegát Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Vedoucí projektu David Bor 777667266 dbor@atletika.cz
Předseda OV Jan Rein 722968506 info@acrumburk.cz
Ředitel závodu Martin Nedvídek 602415179 ekonom@acrumburk.cz
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Hlasatel Adam Nedvídek, Vojtěch Novotný
Lékař MUDr. Radomil Šulc
Lékař Pavla Nedvídková
Režie Adam Nedvídek
Časomíru zajišťuje ONLINE SYSTEM
Výsledky zpracoval ONLINE SYSTEM

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Startují krajské smíšené štafety, vždy 2 dívky a 2 chlapci pouze ve své věkové kategorii, které byly k účasti přihlášeny svými příslušnými krajskými atletickými svazy. Pořadí závodníků na úsecích je libovolné. Nominace krajských výběrů je v kompetenci KAS a PAS.

Soutěže

Dorostenci Běh štafeta
Dorostenky Běh štafeta
Žáci Běh štafeta
Ml. žáci Běh štafeta
Ml. žákyně Běh štafeta
Žákyně Běh štafeta

Technická ustanovení

Disciplíny: smíšená štafeta 4 x 1 km ve všech kategoriích.

Závodí se na okruhu 1 km. Štafeta se předává pouze ve vymezeném předávacím území o délce 20 m, přičemž platí, že v něm mohou být pouze předávající závodník/závodnice a přebírající závodník/závodnice příslušného družstva. Předávka proběhne předáním čipu předávajícího a přebírajícího.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 25. listopadu 2022 od 15.00 do 17.30 hodin  a v sobotu 26. listopadu 2022 od 07.30 hodin ve FotbalParku Dymník ve Výletní ulici, prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie. Startovní čísla pro všechny kategorie vyzvedne najednou zástupce kraje.

Při prezentaci budou vydána startovní čísla, každý závodník, resp. každá závodnice musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy!

 

Přihlášky

Závodníky přihlašují KASy a PAS na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 07. 11. 2022 0:00 do  20. 11. 2022 23:59. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 10 minut.

Časový pořad

sobota, 26.11.2022

Čas Disciplíny
10:45 Běh štafeta Žcm Běh štafeta Žkm
12:40 Běh štafeta Žky Běh štafeta Žci
13:25 Běh štafeta Dci Běh štafeta Dky

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu FotbalParku, které bude označno včetně navigace z města Rumburku.

Další informace

Popis tratě: Zvlněná trať převážně s travnatým povrchem. 
Běží se na trati 1 km.
 

MCR_KROS_mapa