Mistrovství Jihomoravského kraje dorostu, juniorů a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Čejkovice

Datum

09.08.2022

Místo

Čejkovice (Pod Novosády 723)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Hlinecký 725006112
Hlavní rozhodčí Anna Ludwig
Výsledky zpracoval Anna Ludwig

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci tyč, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky tyč, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 500g
Junioři tyč, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži tyč, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena pod přístřeškem na atletickém hřišti od 14:30 hodin. 

Časový pořad může být mírně upravený podle počtu přihlášených závodníků.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.7.2022 do 7.8.2022 10:00.

Rozcvičování

Rozcvičování bude možné na atletickém hřišti od 14:30, a poté před samotným závodem. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na atletickém hřišti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na atletickém hřišti.Oficiální výsledky budou zveřejněny  večer po závodu na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 9.8.2022

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
15:45 kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále
16:00 tyč Ž Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále
16:30 disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
17:00 tyč M Finále tyč Jři Finále tyč Dci Finále
17:15 disk 1kg Ž Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
18:00 koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři Finále
18:45 koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 500g Jky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále

Parkování

Parkování zdarma před stadionem.