Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva krajů Plzeňského, Karlovarského, Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Benešov

Datum

28.09.2022

Místo

Benešov (Hráského 2433)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Kadla jkadla@seznam.cz
Ředitel závodu Marek Pěkný 724 922 474 marapekny@gmail.com
Hlavní rozhodčí Mgr. Josef Nechanický
Technický ředitel Jan Šíma 733510050 jansimam@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Jiří Hronovský 776809939
Výsledky zpracoval Jan Šíma

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Startují kraje

Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský kraj a kraj Vysočina.

Za každé krajské družstvo startují v každé disciplíně max. 3 závodníci a 2 štafety 4x60 m.  

Start závodníka je povolen ve 2 individuálních disciplínách a  štafetě. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žákyň a 20 žáků.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Postup z rozběhů do finále na 60 m - bude stanoven TD na technické poradě v 10:00, stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.

Bodování: 

Od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé disciplíně.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, resp. dalších místech v individuálních startech.

Z družstva se započítávají pouze dva nejlepší výkony, ve štafetě pouze jeden. 

Odměny:

Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně mladší žáci a mladší žákyně) pohár. Družstva na prvním až třetím místě obdrží navíc medaile a diplom. 

Vítězové individuálních disciplín budou odměněni medailí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu na konci hlavní rovinky od 9:30 hodin do skončení závodů.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svazy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12. 9. 2022 do 26. 9. 2022 23:59.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na vedlejší rovince atletického stadionu.

Rozcvičovat se lze i v atletickém tunelu, pouze v čisté obuvi. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru vedle závodní kanceláře

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny nejpozději 15 minut před startem soutěže.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v zázemí atletického stadionu, a to pro závodníky šatny č.1,2 a pro závodnice šatny č.3,4

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na tribuně na konci cílové rovinky.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na tribuně na konci cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti v přístavbě atletické tribuny za cílovou rovinkou.

Časový pořad

středa, 28.9.2022

Čas Disciplíny
11:00 800 m Žcm koule 3kg Žcm Finále
11:10 výška Žcm Finále dálka Žkm Finále
11:25 800 m Žkm
11:40 60 m Žcm Rozběh
11:50 60 m Žkm Rozběh oštěp 500g Žcm Finále
12:10 60 m př. Žcm Finále
12:20 60 m př. Žkm Finále
12:30 výška Žkm Finále
12:45 60 m Žcm Finále dálka Žcm Finále
12:50 60 m Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále
13:15 150 m Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
13:25 150 m Žkm Finále
13:45 4x60 m Žcm Finále
13:55 4x60 m Žkm Finále

Stravování

Možnost občerstvení ve stánku na atletickém stadionu.