Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

28.09.2022

Místo

Přerov (Stadion SK Přerov, Alšova ulice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Janiš janis.martin@komponentyzlin.cz
Vedoucí projektu Václav Klvaňa +420606721550 klvanavaclav13@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová
Časomíru zajišťuje AK Olomouc - David Uhlíř
Výsledky zpracoval David Uhlíř

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Startují závodníci kategorie mladšího žactva (ročník narození 2009 - 2011.

Za každé krajské družstvo mladších žáků a žákyň startují v každé kategorii v bězích max. 3 závodníci a 2 štafety 4x60 m. ,

Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.

Bodování:

Od 1.místa 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé individuální disciplíně.Štafeta 4x60 m se boduje 8, 6, 4, 2. Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.

Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Do celkového bodování se družstvu započítávají body za umístění za dva nejlepší výkony v individuálních disciplínách a jedné štafetě v každé kategorii. Body v běhu na 60 m získávají závodníci dle pořadí ve finálových bězích. Společné družstvo tvoří maximálně 20 žákyň a 20 žáků.

Postup z rozběhů do finále na 60 m bude stanoven řídícím pracovníkem na technické poradě stejně jako základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování. Každý závodník má v ostatních technických disciplínách 4 pokusy.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce nad cílem od 9:30 hodin.

Technická porada proběhne v 10:00 hodin v místnosti č. 202 v 1.poschodí budovy šaten. Vedoucí družstev zde obdrží dvakrát výtisk své přihlášky, které opraví. Za každé krajské družstvo se mohou zúčastnit 2 zástupci.

Přihlášky

Podávají Krajské atletické svyzy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 12.září do pondělí 26.září 2022 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v bílé buňce na vedlejším hřišti (vrhačské louce).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v sociální budově nad cílovou rovinkou, a to pro závodníky šatny č. 207 a 208 a pro závodnice šatny č. 204 a 205.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na boční zdi budovy šaten.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na boční zdi budovy šaten. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 28.9.2022

Čas Disciplíny
11:00 4x60 m Žcm
11:10 4x60 m Žkm výška Žcm
11:25 800 m Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
11:40 800 m Žkm
11:50 60 m Žcm Rozběh
12:05 60 m Žkm Rozběh
12:30 60 m př. Žcm výška Žkm
12:40 60 m př. Žkm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
13:05 60 m Žcm Finále dálka Žcm
13:15 60 m Žkm Finále
13:35 150 m Žcm
13:45 150 m Žkm
14:00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ