Atletické závody na Skalce

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s.

Datum

10.09.2022

Místo

Česká Třebová (Skalka, 560 02 Česká Třebová, Česká republika)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Filip Záveský +420739930546 akiscarex@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Aleš Stránský
Výsledky zpracoval Jan Vetchý +420739662595 jan.vetchy@gmail.com

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci 600 m, 5000 m, dálka
Dorostenky 600 m, 5000 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 150 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 150 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 150 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 150 m, dálka, kriket
Juniorky 600 m, 5000 m, dálka
Junioři 600 m, 5000 m, dálka
Muži 600 m, 5000 m
Ženy 600 m, 5000 m
Žáci 600 m, dálka
Ml. žáci 150 m, dálka, kriket
Ml. žákyně 150 m, dálka, kriket
Žákyně 600 m, dálka

Technická ustanovení

 • Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
 • Všechny běhy jsou finálové. Běh na 5000 m bude v případě velkého počtu závodníků/závodnic rozdělen do dvou běhů (běh A, běh B) podle výkonnosti.
 • Všechny technické disciplíny jsou finálové a závodníci mají vždy 3 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin. v označeném stanu v prostoru atletického stadionu.

Startovné

 • Startovné je hrazeno vždy za jednoho závodníka a to nezávisle na počtu disciplín, kterých se zúčastní.
 • Platba startovného proběhne v den závodu při prezentaci v závodní kanceláři.
 • Dětské kategorie (2009 a mladší) mají startovné zdarma.
 • Pro mládežnické a dospělé kategorie (2008 a starší) je startovné 50 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátka 19. srpna 2022 do čtvrtka 8. září 2022. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 8. září 2022 ve 23:59 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat od 8:30 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno viditelně na hrudi a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Šatny

 • K převléknutí budou závodníkům k dispozici označené stany (šatny) v prostorách atletického stadionu. Za odložené věci pořadatel neručí.
 • Toalety budou k dispozici v prostorách zimního stadionu, sprchy nebudou k dispozici.

Výsledky

 • Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
 • Vyhlášení výsledků proběhne pouze v kategoriích žákyně, žáci, dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři, ženy a muži a to jen v případě tři a více závodníků.
 • V rámci mladších kategorií (atletická minipřiprávka, přípravka a mladší žactvo) budou oceněni drobnou věcnou cenou všichni účastníci mítinku.
 • V rámci závodu na 5000 m budou navíc vyhlášeni a oceněni vítězové kategorií (ženy A, B, C, muži A, B, C, D).

Finančními cenami bude oceněno prvních pět žen a mužů v celkovém pořadí v závodě na 5000 m. Finanční ceny budou kráceny na polovinu v případě dosažení horšího výkonu než je 15:50 v kategorii "muži" a 18:00 v kategorii "ženy".

 • Prvních pět žen a mužů v celkovém pořadí obdrží 1500, 1000, 800, 600, 400 Kč.

Zdravotní služba

Zdravotní služba se bude nacházet v prostoru startu a cíle a bude řádně označena. Zdravotní službu zajišťuje ČČK Ústí nad Orlicí.

Časový pořad

sobota, 10.9.2022

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace závodníků
09:15 150 m EleHm Finále 150 m EleDm Finále 150 m EleH Finále 150 m EleD Finále 150 m Žkm Finále 150 m Žcm Finále
10:15 5000 m Dky Finále 5000 m Dci Finále 5000 m Jky Finále 5000 m Jři Finále 5000 m Ž Finále 5000 m M Finále dálka EleDm Finále dálka EleHm Finále dálka EleD Finále dálka EleH Finále dálka Žkm Finále dálka Žcm Finále dálka Žky Finále dálka Žci Finále dálka Dky Finále dálka Dci Finále dálka Jky Finále dálka Jři Finále kriket EleDm Finále kriket EleHm Finále kriket EleD Finále kriket EleH Finále kriket Žkm Finále kriket Žcm Finále
11:30 600 m Žky Finále 600 m Žci Finále 600 m Dky Finále 600 m Dci Finále 600 m Jky Finále 600 m Jři Finále 600 m Ž Finále 600 m M Finále
12:30 Vyhlášení výsledků

Parkování

Parkování je k dispozici v blízkosti stadionu na parkovišti za zimním stadionem, které nebude pořadatelem nijak více organizováno.

Další informace

Další informace jsou k dispozici na webu AK ISCAREX - www.akiscarex.cz.