Oddílové náborové závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

17.09.2022

Místo

Sušice (Volšovská ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Václav Svoboda
Hlavní rozhodčí Milada Váňová
Technický ředitel Jaroslav Havel
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenci 100 m, tyč, dálka, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Juniorky 100 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, tyč, dálka, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Žáci 100 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 500g
Ml. žáci 60 m, 60 m př., dálka, koule 3kg, oštěp 400g
Ml. žákyně 60 m, 60 m př., dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 100 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Jedná se o uzavřené závody oddílu atletiky TJ Sušice.

Skok daleký probíhající v sektoru I. se týká kategorií - Jři, Dci, Žci, Žcm, Jky, Dky, Žky, Žkm

Skok daleký probíhající v sektoru II. se týká kategorií - ELEH, ELEHm, ELEZ, ELEZm


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23. 08. 2022 do 15. 9. 2022 do 20:00 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na www.atletika.cz

Časový pořad

sobota, 17.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 tyč Žky Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Jři Finále tyč Dci Finále tyč Žci Finále
10:10 kriket EleZ Finále kriket EleZm Finále
10:30 60 m př. Žkm Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále dálka Žky Finále dálka Žkm Finále dálka EleHm Finále dálka EleH Finále
10:40 60 m př. Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Žci Finále koule 4kg Jky Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále
11:00 100 m př. Žky Finále
11:10 100 m př. Žci Finále
11:20 100 m př. Dky Finále 100 m př. Jky Finále
11:40 60 m Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále oštěp 400g Žcm Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 500g Žci Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:50 60 m Žkm Finále
12:10 60 m EleHm Finále dálka Žci Finále dálka Žcm Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále
12:20 60 m EleH Finále
12:30 60 m EleZm Finále
12:40 60 m EleZ Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Žci Finále kladivo 4kg Jky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále
12:50 100 m Žky Finále
13:00 100 m Žci Finále dálka EleZm Finále dálka EleZ Finále
13:10 100 m Dci Finále kriket EleH Finále kriket EleHm Finále
13:20 100 m Dky Finále
13:30 100 m Jři Finále
13:40 100 m Jky Finále
14:00 Vyhlášení + předání cen a medailí