Sportuj jako Zátopkovi - mezinárodní oštěp a další disciplíny

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Sokol Nehvizdy

Datum

19.09.2022

Místo

Nehvizdy (U Hřbitova, Nehvizdy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vojtek 725885650
Hlavní rozhodčí Martin Nešvera
Technický ředitel Luboš Nováček
Hlasatel Štěpán Škorpil
Časomíru zajišťuje Atletika Kolín
Výsledky zpracoval Marek Lukáš

Startují

ročníky 1932 - 2002
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Dorostenky oštěp 500g
Muži 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 800g, sprint. tr
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, oštěp 600g, sprint. tr
Žáci 60 m, výška, dálka
Ml. žáci 60 m, výška, dálka
Ml. žákyně 60 m, výška, dálka
Žákyně 60 m, výška, dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V soutěži oštěp muži i oštěp ženy bude vybráno maximálně 10 závodníků/závodnic.

Soutěž žákyň a dorostenek v oštěpu je jen pro pozvané závodnice. 

 

Prize money:

Sprinterký 3boj - 1. místo 1500 Kč, 2. místo 1000 Kč, 3. místo 500 Kč

Hod oštěpem - 1. místo 4000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.9.2022 20:00

Výdej startovních čísel

Pouze pro závod v oštěpu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Tomáš Vojtek, Martin Nešvera, Luboš Nováček.

Časový pořad

pondělí, 19.9.2022

Čas Disciplíny
14:00 60 m Žci
14:05 60 m Žcm
14:10 60 m Žky
14:15 60 m Žkm
14:20 výška Žky výška Žkm
14:30 dálka Žci dálka Žcm
15:30 dálka Žky dálka Žkm
15:35 výška Žci výška Žcm
16:00 60 m M sprint. tr M
16:15 60 m Ž sprint. tr Ž
17:00 Slavnostní zahájení
17:15 oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 800g M
17:20 100 m M
17:30 100 m Ž
18:20 200 m M
18:30 200 m Ž
Snímek obrazovky 2022-08-21 v 22.45.36