3. kolo KP družstev starších žáků a žákyň

logo_a4dv

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice

Datum

04.09.2022

Místo

České Budějovice (Rošického 1705, České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslav Mleziva 724035054 jaroslav.mleziva@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lucie Plešáková
Technický ředitel Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Bohuslava Váňová
Časomíru zajišťuje František Veselý , Atletika Písek
Výsledky zpracoval František Veselý

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Disciplíny 1500m př. a chůze 3000m jsou současně krajským přeborem jednotlivců.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěže JčKAS.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8:30 v unimo buňce v prostoru cíle.

Startovné

Starty mimo bodování jsou povoleny pouze ve vypsaných disciplínách pro kategorii staršího žactva po dohodě  s ŘP.

Závodník je povinen uhradit startovné 100,- Kč za disciplínu ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do pátku 2.9.2022 do 20:00 hod.

Přihlášky mimo oficiální možnost nebudou akceptovány. V den závodu budou umožněny jenom případné škrty.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Místo měření a vážení náčiní bude označeno a bude probíhat od 08:30.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu. Pozor slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci,

pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli .Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Hlavní rozhodčí, Řídicí soutěž, Ředitel závodů

Časový pořad

neděle, 4.9.2022

Čas Disciplíny
09:30 100 m př. Žci výška Žci dálka Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
09:45 100 m př. Žky
10:00 800 m Žci
10:15 800 m Žky
10:35 60 m Žci disk 0,75kg Žky oštěp 600g Žci
11:00 60 m Žky výška Žky dálka Žci
11:30 1500 m př. Žci
11:40 1500 m př. Žky koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
11:55 150 m Žci
12:15 150 m Žky
12:40 chůze 3000m Žky chůze 3000m Žci
13:10 4x60 m Žci
13:20 4x60 m Žky

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu na stadionu.

Parkování

Na parkovišti ul. V. Talicha popř. na ul. E. Rošického