5. kolo OMD ml. žactva a 3. kolo OMD st. žactva

AO logo černa půl

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Ostrov, z.s.

Datum

07.09.2022

Místo

Ostrov (Družební 1507 - Atletický stadion M. Kitzbergera)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Eva Zekuciová +420792231062 ezek@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.

V hodu kriketovým míčkem mohou být do závodu za kategorii a oddíl nasazeni max. čtyři závodníci/e.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Štafety se hlásí na místě na předepsaných kartičkách.

Časový pořad je orientační a může být upravován podle aktuální situace při závodě. Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí se mohou upravovat.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena 7.9.2022 od 15:20hod. v klubovně stadionu. Vedoucí družstev jsou povinni nahlásit všechny závodníky, kteří nenastoupí k soutěži nejpozději do 15:50hod.

Startovné

Pro závodníky přihlášené MIMO SOUTĚŽ je startovné ve výši 100,-Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 5.9.2022 do 22:00 hod. Dohlášky po tomto termínu nejsou možné ani na místě!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v  budově stadionu a slouží pouze k převlečení.  Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 7.9.2022

Čas Disciplíny
16:20 200 m př. Žci Finále výška Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žky Finále dálka Žkm Finále
16:30 200 m př. Žky Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
16:40 60 m Žky Finále 60 m Žkm Finále
17:00 koule 3kg Žky Finále koule 4kg Žci
17:05 60 m Žci Finále 60 m Žcm Finále kriket Žcm Finále kriket Žkm Finále
17:15 výška Žkm Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále dálka Žcm Finále
17:25 600 m Žkm Finále
17:35 1500 m Žci Finále 1500 m Žcm Finále 1500 m Žky Finále
17:50 150 m Žky Finále 150 m Žkm Finále
18:20 150 m Žci Finále 150 m Žcm Finále
18:40 4x60 m Žky Finále
18:45 4x60 m Žkm Finále
18:50 4x60 m Žci Finále
18:55 4x60 m Žcm Finále