Okresní kolo SAP - Olomouc

hlavicka_SAP

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

19.09.2022

Místo

Olomouc (Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3, Olomouc)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Koptíková Hana hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Novotný Robert 603 948 958 rnovotny@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Rakowski
Časomíru zajišťuje AK Olomouc
Výsledky zpracoval Radek Kopecký

Startují

ročníky 2003 - 2007
ročníky 2003 - 2007

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2003 – 2007. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení startu

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
V běžeckých disciplínách (60m, 200m, 400m, 800m, 1500m) mohou nastoupit max. 3 členové 1 týmu, ale bodují jen 2 nejlepší. V technických disciplínách (výška, dálka, koule) maximálně 2 členové 1 týmu. Za každý tým mohou startovat max. 2 štafety.

 

Disciplíny

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x 200 m
Chlapci: 60 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x 200 m 

 

Bodování

Atletická kancelář 2.
Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 
Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu pořadatelů okresních kol, krajských finále a Republikového finále. Rozpis (propozice) a pravidla atletiky jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

 

Postupový klíč

První dvě družstva z okresních kol postupují do krajského finále + další dvě školy na divokou kartu podle celkových bodů družstva do počtu 12 škol na krajském finále, které proběhne 29. 9. 2022 v Šumperku.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři AK Olomouc v 1. patře atletické haly od 8:00 hodin do 8:30 hodin.
Porada vedoucích proběhne v 8:30 v klubovně Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (https://www.stredoskolskypohar.cz/prihlaska), a to od 5.9.2022 do 18.9.2022 do 20:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prvním poschodí atletické haly. Šatny slouží pouze k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli a online na webu www.atletika.cz.
Pořadatel OK, KF, RF zpracovává výsledky a odesílá prostřednictvím Atletické kanceláře 2. Výsledky budou zveřejněny na webu www.stredoskolskypohar.cz a www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravodní dozor bude přítomný v průběhu celé soutěže a zajišťuje ho ČČK Olomouc.

Časový pořad

pondělí, 19.9.2022

Čas Disciplíny
09:00 60 m Dky Běh výška Dky dálka Dci koule 5kg Dci
09:20 60 m Dci Běh
09:40 800 m Dky Běh
10:00 1500 m Dci Běh výška Dci dálka Dky koule 3kg Dky
10:20 200 m Dky Běh
10:40 400 m Dci Běh
11:10 4x200 m Dky Běh
11:40 4x200 m Dci Běh

Další informace

Poznámky

  1. Bodování štafet 4x 200 m podle tabulky pro běh na 800 metrů mužů / žen
  2. Bodování 800 m dívek a 1500 m chlapců dle vícebojařů.
  3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
  4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech kolech po celou dobu soutěže o 4 cm.
  5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
  6. V Republikovém finále platí pro startování běhů stejná pravidla, jako pro závody ve vícebojích.
DDM - OLK
paticka_SAP