KPD J, D a žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletika Jihlava Z.S.

Datum

03.09.2022

Místo

Jihlava (Stadion Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radek Kružík 605 787 548 jajih@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková
Řídící soutěže družstev Petr Horný - junioři a dorostenci, Irena Fišerová - juniorky a dorostenky, Pavel Zajíc - starší žáci a starší žákyně

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev uvedeného v brožuře Atletické soutěže 2022 vydané KAS Vysočina a Pravidel atletiky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 09:00 hodin v tribuně stadionu.

 

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 2.9.2022 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m obdrží u prezentace startovní číslo.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 1 hodinu před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu na stadion a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Časový pořad

sobota, 3.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. Jři výška Jři výška Dci dálka Žci kladivo 3kg Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
10:10 110 m př. Dci
10:20 100 m př. Jky
10:25 100 m př. Žci
10:35 100 m př. Dky
10:45 100 m př. Žky
11:00 výška Žky dálka Jky dálka Dky koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci kladivo 4kg Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m Jři 100 m Dci výška Žci dálka Jři dálka Dci koule 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Žky
12:10 100 m Jky 100 m Dky
12:30 1500 m Jři 1500 m Dci
12:45 1500 m Žci
13:00 1500 m Jky 1500 m Dky výška Jky výška Dky dálka Žky koule 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 600g Žci
13:15 1500 m Žky
13:30 400 m Jři 400 m Dci
13:40 400 m Jky 400 m Dky
14:00 300 m Žci trojskok Jři trojskok Dci trojskok Jky trojskok Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři
14:15 300 m Žky
14:30 4x100 m Jři 4x100 m Dci
14:40 4x100 m Jky 4x100 m Dky
14:50 4x60 m Žci
15:00 4x60 m Žky