Krajské finále SAP - Středočeský kraj

hlavicka_SAP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci s OR AŠSK Kolín, DDM Kolín a KÚ Středočeského kraje

Datum

05.10.2022

Místo

Kolín (Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Antonín Morávek 732107017 antonio.moravek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Lékař Český červený kříž

Startují

ročníky 2003 - 2007
ročníky 2003 - 2007
 • Přihlášky podávejte pomocí webových stránek www.atletika.cz nejpozději do středy 5.10.2022 do 09:00 hodin.
 • Přihlášky jsou záměrně otevřeny do dne, kdy se závody konají, aby mohli vyučující v online prostředí zpracovat veškeré změny ještě těsně před zahájením závodů.
 • Poté budou všechny přihlášky staženy do závodní kanceláře, která už následně žádné úpravy dělat nebude !!!

Do krajského kola postupují vítězné týmy z okresních kol. 


Družstvo tvoří maximálně 12 dívek a 12 chlapců, studentů středních škol.

Družstvo dívek


studenti 1. – 4. ročníku středních škol (u víceletých gymnázií kvinta až oktáva)
ročník narození 2003 až 2007

12 x 

 

+ 1 osoba doprovodu

disciplíny


60 m
dálka

200 m
výška

800 m
koule 3 kg

štafeta: 4 x 200 m

Družstvo chlapců


studenti 1. – 4. ročníku středních škol (u víceletých gymnázií kvinta až oktáva)
ročník narození 2003 až 2007

12 x 

 

+ 1 osoba doprovodu

disciplíny


60 m
dálka

400 m
výška

1500 m
koule 5 kg

štafeta: 4 x 200 m

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

O soutěži

 

Týmy

Týmy jsou tvořeny maximálně 12 chlapci nebo dívkami + 1 osoba doprovodu.

Týmy tvoří dívky a chlapci, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození v letech 2003 – 2007. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Omezení startu

Každý jednotlivec může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.

V běžeckých disciplínách (60m, 200m, 400m, 800m, 1500m) mohou nastoupit max. 3 členové 1 týmu, ale bodují jen 2 nejlepší. V technických disciplínách (výška, dálka, koule) maximálně 2 členové 1 týmu. Za každý tým mohou startovat max. 2 štafety.

 

Disciplíny

Dívky: 60 m, 200 m, 800 m, výška, dálka, koule 3 kg, štafeta 4x 200 m
Chlapci: 60 m, 400 m, 1500 m, výška, dálka, koule 5 kg, štafeta 4x 200 m 

Bodování

Atletická kancelář 2.

Za družstvo bodují 2 nejlepší závodníci družstva v každé disciplíně a 1 štafeta. 

Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu vydaného Českým atletickým svazem  a časového programu pořadatelů okresních kol, krajských finále a Republikového finále. Rozpis (propozice) a pravidla atletiky jsou neměnné na všech úrovních soutěže (OK, KF, RF).

Postupový klíč

Vítězná družstva okresních kol postupují do krajského finále. 

Vítězná družstva krajského finále a dvě z celé ČR s nejvyšším součtem bodů postupují do republikového finále. 

Okresy mohou klíč upravit po dohodě s pořadatelem krajského finále - například využít divokých karet. 

Přihlášky

Přihlašujte svá družstva prostřednictvím elektronické přihlášky zde na WEBu - přihláška.

Výsledky

Pořadatel OK, KF, RF zpracovává výsledky a odesílá prostřednictvím Atletické kanceláře 2. Výsledky budou zveřejněny na webu www.stredoskolskypohar.cz a www.atletika.cz.

Ceny

Okresní kola: Vítězná družstva obdrží poháry, medaile a diplomy.

Krajská finále: Vítězná družstva obdrží poháry, medaile a diplomy.

Republikové finále: Všechna družstva obdrží diplomy a vítězná družstva poháry, medaile a věcné ceny. 

Poznámky

 1. Bodování štafet 4x 200 m podle tabulky pro běh na 800 metrů mužů / žen
 2. Bodování 800 m dívek a 1500 m chlapců dle vícebojařů.
 3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
 4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje ve všech kolech po celou dobu soutěže o 4 cm.
 5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
 6. V Republikovém finále platí pro startování běhů stejná pravidla, jako pro závody ve vícebojích.

 

Základní výšky ve skoku vysokém (pořadatel si vyhrazuje právo změny dle aktuálního seznamu přihlášených závodníků/ic)

dívky: A 130 cm, B 122 cm

chlapci: A 152 cm, B 140 cm

 

Štafeta 4x200 m:

Startuje se z bloků na hendikepech 400 m. První předávka v drahách a následuje zatáčka v dráze. Po 300 m se na hlavní rovince sbíhá do první dráhy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém domku od 8:00 hodin.

Zde vedoucí odevzdají soupisku družstva na formuláři AŠSK opatřenou razítkem a podpisem ředitelství školy!!

 

Přihlášky

 • Přihlášky podávejte pomocí webových stránek www.atletika.cz nejpozději do středy 5.10.2022 do 09:00 hodin.
 • Přihlášky jsou záměrně otevřeny do dne, kdy se závody konají, aby mohli vyučující v online prostředí zpracovat veškeré změny ještě těsně před zahájením závodů.
 • Poté budou všechny přihlášky staženy do závodní kanceláře, která už následně žádné úpravy dělat nebude !!!

Zdravotní služba

Zajištěn dozor zdravotníků Českého červeného kříže. Zdravotní služba bude v označeném bílém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 5.10.2022

Čas Disciplíny
08:59 Ukončení online přihlášek
09:15 nástup družstev
09:45 4x200 m Dky
10:00 4x200 m Dci
10:15 výška Dky
10:25 60 m Dky
10:30 dálka Dci koule 5kg Dci
10:50 60 m Dci
11:15 výška Dci
11:20 800 m Dky
11:30 dálka Dky koule 3kg Dky
11:45 1500 m Dci
12:10 200 m Dky
12:30 400 m Dci
13:15 Slavnostní vyhlášení

Stravování

V prostoru atletického stadionu bude otevřen bufet.

paticka_SAP