Sportuj jako Zátopkovi - Třebíč

eletronické propozice lišta_zatopkovi

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Spartak Třebíč

Datum

19.09.2022

Místo

Třebíč (Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vratislav Fišera 606748153 fisera_vratislav@post.cz
Hlavní rozhodčí Jaroslav Bohutínský
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Žáci 60 m, 800 m, 3x300 m, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 3x300 m, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 3x300 m, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, 3x300 m, oštěp 500g

Technická ustanovení

Startují:                   tříčlenná družstva žáků a žákyň z jedné školy
Kategorie:               6. a 7. třída chlapci (mladší)
                                   6. a 7. třída dívky (mladší)
                                   8. a 9. třída chlapci (starší)
                                   8. a 9. třída dívky (starší)
Disciplíny:               60 m, 800 m, míček (mladší), oštěp (starší), 3 x 100 m (v časovém pořadu je 3 x 300 m)
Bodování:                Boduje se podle pořadí v jednotlivých disciplínách, štafety se bodují dvojnásobně.
                                 Výsledek určí součet bodů za celé družstvo.
Ceny:                       První družstva v každé kategorii obdrží diplom a medaile,
                                 všichni účastníci pak pamětní list.
Další informace:   Soutěž je určena pro školní tříčlenná družstva. První člen poběží
                                60 m, druhý 800 m a třetí bude házet. Všichni pak běží štafetu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:00 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na speciálním formuláři do pátku 16. září 2022.

Časový pořad

pondělí, 19.9.2022

Čas Disciplíny
08:45 Uzávěrka prezentace
09:00 60 m Žci oštěp 600g Žci kriket Žcm
09:05 60 m Žky
09:15 60 m Žcm
09:20 60 m Žkm
09:30 800 m Žci
09:35 800 m Žky
09:45 800 m Žcm oštěp 500g Žky kriket Žkm
09:50 800 m Žkm
10:00 3x300 m Žci
10:05 3x300 m Žky
10:15 3x300 m Žcm
10:20 3x300 m Žkm
11:00 Vyhlášení výsledků