Pohár AŠSK

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci se ZŠ Masarykova Kolín

Datum

20.09.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2008 - 2010

Pro zařazení do kategorie je podstatné, do jaké třídy žák chodí.

kategorie mladší žactvo = 6.-7.třída

kategorie starší žactvo = 8.-9.třída

Soutěže

Žáci 60 m, 1500 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 600 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Všichni závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí 4 pokusy. V hodu kriketovým míčkem 3 soutěžní pokusy.

Ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

DOKLADY PRO START: Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

OMEZENÍ STARTŮ:

  • 1 závodník maximálně 2 disciplíny
  • na 1 disciplínu maximálně 2 závodníci za školu !!!


ZÁKLADNÍ VÝŠKY

ml.žáci 120 a dále po 4 cm

ml.žákyně 110 a dále po 4 cm

st.žáci 125 a dále po 4 cm

st.žákyně 115 a dále po 4 cm

 

V HODU KRIKETOVÝM MÍČKEM budou mít závodníci 3 pokusy hned za sebou.


Jedná se o soutěže jednotlivců. Na závěr proběhne medailový ceremoniál.


 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v modrém cílovém domku od 8:30 hodin.

Přihlášky pouze elektronicky na adrese: https://online.atletika.cz/prihlaska/Account/LogOn?id=65499&idGroup=0

Přihlášky

  • Školy se přihlašují pomocí online přihlášek přes web www.atletika.cz do úterý 20.9.2022 do 9:00 hodin.
  • Přihlášky jsou záměrně otevřeny do dne, kdy se závody konají, aby mohli vyučující v online prostředí zpracovat veškeré změny ještě těsně před zahájením závodů.
  • Poté budou všechny přihlášky staženy do závodní kanceláře, která už následně žádné úpravy dělat nebude !!!

Časový pořad

úterý, 20.9.2022

Čas Disciplíny
09:00 Do 9:00 otevřeny elektronické přihlášky
09:40 výška Žci výška Žky dálka Žcm dálka Žkm koule 3kg Žky kriket Žkm
09:50 60 m Žkm
10:05 60 m Žky
10:20 60 m Žcm
10:35 60 m Žci
11:00 výška Žcm výška Žkm dálka Žci dálka Žky koule 4kg Žci kriket Žcm
11:20 600 m Žkm
11:35 1000 m Žcm
11:50 1500 m Žci
12:05 800 m Žky
12:30 Slavnostní vyhlášení