Velká cena města Prostějova na 110 metrů překážek

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

18.09.2022

Místo

Prostějov (školní stadion RG a ZŠ OW Prostějov, Studentská ul. 2, Prostějov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Čečman
Hlavní rozhodčí Mgr. Darina Světlíková
Hlasatel Milan Čečman
Lékař SZŠ
Hospodář David Šustr
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 1932 - 2010
ročníky 1932 - 2010

Soutěže

Muži 110 m př., oštěp 800g
Ženy oštěp 600g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 12:30 hodin 

Startovné

se neplatí

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.9.2022, 00:00 do 16.9.2022, 20:00

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu hřiště

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

neděle, 18.9.2022

Čas Disciplíny
15:15 110 m př. M
15:30 oštěp 600g Ž oštěp 800g M

Stravování

V areálu hřiště bude k dispozici pojízdné občerstvení RULLIS CAFE