Velká cena města Prostějova - závody atletických přípravek

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

18.09.2022

Místo

Prostějov (šk. stadion RG a ZŠ OW Prostějov, Studentská 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Čečman
Hlavní rozhodčí Mgr. Darina Světlíková
Hlasatel Milan Čečman
Lékař SZŠ
Hospodář David Šustr
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 12:30 hodin 

Startovné

se neplatí

Přihlášky

Atletické přípravky na odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28CKEFhy9XdicCtBWSV5Mcrtd---TCae-95PxntnfPAGY4g/viewform?usp=pp_url

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu hřiště

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v cíli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

neděle, 18.9.2022

Čas Disciplíny
14:00 míček přípravky
14:30 dálka přípravky dívky 60m přípravky hoši
15:30 dálka přípravky hoši 60m přípravky dívky

Stravování

V areálu hřiště bude k dispozici pojízdné občerstvení RULLIS CAFE