Krajské finále SAP - hl. m. Praha

hlavicka_SAP
51124_40850_36288_DDM logo barva-01

Pořadatel

Technicky zajišťuje DDM hl. m. Prahy - Stadion mládeže

Datum

22.09.2022

Místo

Praha, Eden (Vladivostocká 1460/10b, 100 00 Praha 10-Vršovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát M. Krejčí 777706524 krejci@ddmpraha.cz
Vedoucí projektu ČAS https://www.stredoskolskypohar.cz/
Ředitel závodu P. Dubský 777706524 krejci@ddmpraha.cz
Časomíru zajišťuje ASK Slavia Praha

Startují

ročníky 2003 - 2007
ročníky 2003 - 2007

12ti členné týmy, studenti 1. – 4. ročníku středních škol, u víceletých gymnázií kvinta až oktáva, narození 2003 - 2007. Střední školy jsou gymnázia, SOŠ, SOU, ISŠ... Startovat nemohou studenti sportovních gymnázií a gymnázií, kteří mají ve vyučovacím programu sportovní přípravu zaměřenou na atletiku-kód studijního oboru 79-42-K/41, 61, 81 a studenti pomaturitního studia.

Soutěže

Chlapci 60 m, 400 m, 1500 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 5kg
Dívky 60 m, 200 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

1. Každý jednotlivec, může startovat ve 2 disciplínách a štafetě.
2. V každé disciplíně mohou startovat maximálně 3 zádovníci za družstvo (bodují 2)
3. Ve skoku dalekém a vrhu koulí mají všichni závodníci ve všech kolech 4 pokusy.
4. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm.
5. Při rovnosti bodů dvou nebo více družstev se pořadí určuje dle pravidel pro víceboje (č. 200, odst. 13)
6. V soutěži mohou startovat pouze žáci příslušné školy a kategorie, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené
ředitelem školy.

Základní výška: chlapci 140 cm, dívky 120 cm.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v horní části tribuny. Prezetace končí v 9:00 hodin. Vedoucí předloží originál soupisky (lze použít vytištěnou startovku) potvrzenou ředitelstvím školy (podpis, razítko) a obdrží startovní čísla.

Startovné

300 Kč za družstvo.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 21. 9.2022 - 20:00 hodin. Pozdější změny nebudou možné. V den závodu nebude možné dělat změny ve startovní listině.

Štafety přihlašují vedoucí družstev na předepsaném formuláři (obdrží při prezentaci) do 12:15 hod. v závodní kanceláři.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu. Doporučujeme cenné věci a peníze uschovat u vedoucích družstva - šatny jsou průchozí.

Časový pořad

čtvrtek, 22.9.2022

Čas Disciplíny
09:45 60 m Dky Běh výška Dky dálka Dci koule 5kg Dci
10:15 60 m Dci Běh
10:45 800 m Dky Běh
11:15 1500 m Dci Běh výška Dci dálka Dky koule 3kg Dky
11:45 200 m Dky Běh
12:15 400 m Dci Běh
12:45 4x200 m Dky Běh
13:00 4x200 m Dci Běh

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Každá škola nese zodpovědnost za svěřené prostory. V případě poškození bude vymáhána peněžitá náhrada. Dle § 3 odst. 3 Vyhl. 57/2010 pořadatel nezodpovídá za případné zranění. Účastníci nejsou od DDM hl. m. Prahy pojištěni proti úrazu. Každý účastník je povinen mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny a studijní průkaz.                  

Každá škola má za povinnost dodat pořadateli na závody 1 člena technické čety.   

Realizace soutěže je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.       

paticka_SAP