Atletický 4 boj okresní kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Šumperk,z.s.

Datum

20.09.2022

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Tomáš Vykydal

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2009 - 2011

Závodí 5ti členná družstva základních škol a odpovídajících ročníků nižších gymnázií v kategoriích III. (6. a 7. třída) a IV. (8. a 9. třída).

Soutěže

Žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg, kriket
Ml. žáci 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 600 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket

Technická ustanovení

sprint               - 60 m
vytrvalost        - starší žákyně 800 m, starší žáci 1.000 m, mladší žáci 800 m mladší žákyně 600 m
skok                - polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3+2 nebo 2+3)
hod (vrh)         - mladší žáci a žákyně pouze míček, u staršího žactva polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí (žákyně 3kg, žáci 4kg), (3+2 nebo 2+3).

V technických disciplínách mají všichni závodníci 3 pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po 5 centimetrech. Základní výšky ve skoku vysokém budou určeny na poradě vedoucích družstev.

Bodování:
Výkony se bodují podle platných tabulek ČAS. Do výkonu se započítávají bodové zisky 4 nejlepších závodníků. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.

Postup:
Do krajského finále, které se uskuteční 5. října 2022 v Olomouci, postoupí první a druhé družstvo z každého okresního kola + dvě družstva na divokou kartu s nejvyšším počtem bodů ze všech okresů do celkového počtu 12 družstev na krajském finále. Postupují pouze družstva starší kategorie (kategorie IV.).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři nad cílem od 8 hodin.

Přihlášky

Do pondělí 19. září 2022 do 12:00 hod na e-mail atletika.tjsumperk@gmail.com

Přihláška musí obsahovat název školy, jmenovitou soupisku družstva s ročníkem narození a disciplínami, ve kterých bude závodník startovat.

Při prezenci vedoucí družstev předloží potvrzenou soupisku. 

Časový pořad

úterý, 20.9.2022

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žci Běh výška Žcm dálka Žcm koule 3kg Žky kriket Žky
09:30 60 m Žkm Běh
09:50 výška Žkm dálka Žkm
10:00 60 m Žky Běh koule 4kg Žci kriket Žci
10:30 60 m Žcm Běh
11:00 výška Žci dálka Žci kriket Žcm
11:20 výška Žky dálka Žky
12:20 800 m Žcm Běh kriket Žkm
12:40 1000 m Žci Běh
13:10 800 m Žky Běh
13:40 600 m Žkm Běh