Sportuj jako Zátopkovi

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

19.09.2022

Místo

Hodonín (J. Suka 3584/41, Hodonín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lípa Lukáš
Hlavní rozhodčí Petr Flanderka
Lékař Hanková Marta
Časomíru zajišťuje Atletický klub Hodonín,z.s.
Výsledky zpracoval Lípa Lukáš 730553944 akhodonin@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2011
ročníky 1932 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Dorostenky oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, raketka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, raketka
Atletická přípravka-dívky 60 m, raketka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, raketka
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 300 m, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 300 m
Žáci 60 m, 300 m, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket, pětiboj
Žákyně 60 m, 300 m, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v patře hlavní tribuny od 14:00 hodin.

Startovné

Domácí závodníci a přípravky nehradí. Pětiboj 150,- Kč, 100,- za závodníka v ostatních disciplínách.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 15.9.2022 od 12:00 do neděle 18.9.2022 do 23:59 hodin.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vOfie vestibulu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po skončení závodu.

Časový pořad

pondělí, 19.9.2022

Čas Disciplíny
14:50 pětiboj Žcm pětiboj Žkm
15:00 60 m př. Žcm Běh
15:10 60 m př. Žkm Běh
15:20 60 m Žci Běh kriket Žcm
15:30 60 m Žky Běh
15:40 60 m Ž Běh
15:45 60 m M Běh kriket Žkm
15:50 60 m Žcm Běh
15:55 60 m EleHm Běh 60 m EleH Běh 60 m EleZm Běh 60 m EleZ Běh
16:10 60 m Žkm Běh dálka Žcm oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Žci
16:15 300 m Žci Běh
16:20 300 m Žky Běh raketka EleHm Finále raketka EleZm Finále raketka EleZ Finále raketka EleH Finále
16:25 300 m Ž Běh
16:30 300 m M Běh
16:40 dálka Žkm
16:50 800 m Žcm
17:00 koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
17:10 800 m Žkm
Loga