Sportuj jako Zátopkovi

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

19.09.2022

Místo

Otrokovice (Sport Areál TJ Jiskra 1297)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Foltýnová
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 1932 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1932 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 400 m, raketka
Atletická minipřípravka-hoši 300 m, raketka
Atletická přípravka-dívky 300 m, 400 m, raketka
Atletická minipřípravka-dívky raketka
Muži 2 míle, raketka
Ženy 2 míle, raketka
Ml. žáci 500 m, oštěp 500g
Ml. žákyně 500 m, oštěp 400g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém domečku od 14.30 hodin.

Startovné

DOBROVOLNÉ

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.09.  do 18.09. 2022 do 23.58 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14.30 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze dle pokynů pořadatele.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu a jsou označeny. Pořadatel neručí za odložené věci a případné ztráty.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu pod tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

bude přítomna po dobu konání závodu

Časový pořad

pondělí, 19.9.2022

Čas Disciplíny
15:55 Slavnostní zahájení
16:00 500 m Žcm Finále 500 m Žkm Finále raketka Ž Finále raketka M Finále raketka EleZ Finále raketka EleH Finále raketka EleHm Finále raketka EleZm Finále
16:10 400 m EleH Finále 400 m EleZ Finále
16:15 oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
16:20 300 m EleHm Finále 300 m EleZ Finále
16:50 2 míle M Běh 2 míle Ž Běh
17:05 Rozdílení cen a odměn

Další informace

Pořadatel zve ke startu i neregistrované zájemce všech kategorií!!!