Oddílový pětiboj mladšího žactva s rámcovými závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

27.09.2022

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Libor Šnajdr 602117121
Hlavní rozhodčí Věra Šnajdrová
Lékař ČČK
Hospodář Jana Martinková
Časomíru zajišťuje SK, Michaela Broumová

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 1923 - 2021

Soutěže

Mix 60 m, 200 m př., 300 m př., dálka
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pětiboj mladšího žactva (60m př., míček, 60m, dálka a 800m) bude zahájen pro chlapce v 15:30 a pro dívky v 15:45 hod. Časový rozpis následujících disciplín při dodržení jejich pořadí bude vyvěšen při zahájení závodů v návaznosti na počty přihlášených. Výjimkou jsou vložené rámcové OPEN závody na na 60m (16:30), ve skoku dalekém (17:00), na 200m přek. (17:30) a na 300m přek. (17:45).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14:30 hodin v kavárně SK. V průběhu závodů pak v prostoru cíle.

Startovné

100,- Kč za každý start. Členové SK startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.9. 2022 do pondělí 26.9. 20:00 hod. Přihlásit se je možné i v den závodu osobně do 15:00 hod. v závodní kanceláři.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pouze pro běhy na 800m vydá startér před příslušným startem.

Časový pořad

úterý, 27.9.2022

Čas Disciplíny
15:30 pětiboj Žcm
15:45 pětiboj Žkm
16:30 60 m Mix
17:00 dálka Mix
17:30 200 m př. Mix
17:45 300 m př. Mix