Finále C přeboru Prahy družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl VSK FTVS Praha

Datum

21.09.2022

Místo

Praha - Vokovice (José Martího 31, Praha 6 - veleslavín 16252)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jebavý 728160687
Časomíru zajišťuje Pavlína Vostatková
Výsledky zpracoval Jan Feher

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 0
ročníky 2011 - 0

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4 x 60 m kombi, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4 x 60 m kombi, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.9.2022 8:00 do 20.9.2022 22:00

Časový pořad

středa, 21.9.2022

Čas Disciplíny
16:15 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žkm dálka Žcm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:30 60m p 76,2-7,7 Žcm
16:45 60 m Žkm
17:00 60 m Žcm
17:15 výška Žcm dálka Žkm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:30 150 m Žkm
17:45 150 m Žcm
18:00 800 m Žkm
18:15 800 m Žcm
18:30 4 x 60 m kombi Žcm 4 x 60 m kombi Žkm