Mezioddílové a župní přebory atletických přípravek

Roztoky Sokol_logo_male

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Sokol Roztoky u Prahy

Datum

25.09.2022

Místo

Roztoky (Tyršovo nám 480, 25263 Roztoky)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Martin Matas +420723565314
Hlavní rozhodčí Eva Czadernová
Hlasatel Martin Matas
Lékař Kateřina Kratěnová

Startují

ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2019
ročníky 2011 - 2012
ročníky 1923 - 2021

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, 4 x 60 m kombi, dálka, plný míč 1kg, raketka
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 4 x 60 m kombi, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 50 m, 4 x 60 m kombi, dálka, plný míč 1kg, raketka
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 4 x 60 m kombi, dálka, kriket, plný míč 1kg

Technická ustanovení

- skok daleký se měří z místa odrazu

- starší přípravka startuje z bloků

- v hodu raketkou (st. přípravky) a míčkem (ml. přípravka) budou mít závodníci 3 pokusy v řadě

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 25/9 ráno v 8:30h

Přihlášky

Podávají oddíly (pouze TJ Sokol Roztoky, Sporting Příbram, Dipoli a Olymp Praha), na webovém formuláři - https://forms.gle/KaGQ17tKsLbMjUsx7 nebo ve schválené tabulce poskytnuté řídícm soutěže

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na víceučelovém hřišti a mimo závodní tratě. Oddíly dbají opatrnosti na travnaté ploše.

Šatny

Šatny a toalety jsou k dispozici v budově sokolovny.

Časový pořad

neděle, 25.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 50 m EleHm Běh 50 m EleZm Běh dálka EleH dálka EleZ
11:00 50 m EleH Běh 50 m EleZ Běh dálka EleHm dálka EleZm
12:00 plný míč 1kg EleHm plný míč 1kg EleZm raketka EleH raketka EleZ
12:30 kriket EleHm kriket EleZm plný míč 1kg EleZ plný míč 1kg EleH
13:00 4 x 60 m kombi EleH 4 x 60 m kombi EleZ 4 x 60 m kombi EleZm 4 x 60 m kombi EleHm
14:00 Vyhlášení

Další informace

Závody jsou pouze pro členy oddílů Příbramy, Dipoli, Olympu a Roztok.

Časový program bude upraven podle počtu přihlášených a rozdělení do kategorií.

dipoli sk_pribram
Zupa_Jungmannova