Finále STČ krajského přeboru družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Olympia Kutná Hora z.s.

Datum

24.09.2022

Místo

Kutná Hora (stadion Olympia, Střelecká 617)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Karel Ptáček 773800491 ptacekkarel@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jana Červenková
Hlasatel Mgr. Tomáš Kaprálek
Lékař MUDr. Lukáš Cibulka
Časomíru zajišťuje SKP Olympia Kutná Hora
Výsledky zpracoval Petra Vaňková SKP Olympia Kutná Hora

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Startující závodníci/závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce MZ č.391/213 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci/závodnice mohou startovat pouze v oddílovém dresu (kombinéze).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Finále A krajského přeboru STČ kraje se zúčastní postupující družstva ze skupin  - uvedené na web stránkách KAS.  

Družstvo tvoří maximálně 15 závodníků/závodnic. Závodníci/závodnice startují v oddílovém drezu. Nesmí startovat mladší žáci a žákyně, kteří startovali ve finále staršího žactva. Žáci a žákyně smí startovat pouze ve dvou individuálních disciplinách a jedné štafetě (nebo 1 individuální + 2 štafety)  V individuálních disciplinách mohou startovat pouze v jedné disciplině 300 m a delší trati.

STARTY MIMO SOUTĚŽ NEBUDOU POVOLENY.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci/závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem/závodnicí nebo osobou z jejího doprovodu (trenér, vedoucí, ...) bude potrestáno diskvalifikací závodníka/závodnice.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově od 8:45 hodin. Technická porada v 9:00 v klubovně.

V přihlášených startech možno provádět pouze škrty.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.9.2022  8:00  do  čtvrtka 22.9.2022 18:00 hod.

Přihlášky do štafet 4x60m a 4x300m podávají atletické oddíly přes web www. atletika.cz ve stejném termínu jako přihlášky individuálníéch startů, tj. do 22.9.2022 18:00 hodin. V přihlášce uvěďte celkové složení štafet a označte písmeny v případě, že stavíte více štafet.

Případné upřesnění   do 12:00 v den závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých prostorách

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově v  omezeném počtu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící soutěže, hlavní rozhodčí a ředitel závou

Zdravotní služba

Zdravotní služba  zajištěna, bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 24.9.2022

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 1500 m Žkm Běh
11:30 1500 m Žcm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:50 oštěp 500g Žcm Finále
11:55 60 m Žcm Finále
12:10 150 m Žkm Běh
12:30 150 m Žcm Běh
12:40 oštěp 400g Žkm Finále
12:55 4x60 m Žkm Běh
13:10 4x60 m Žcm Běh
13:30 4x300 m Žkm Běh
13:45 4x300 m Žcm Běh
14:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Zajištěno  v bufetu na stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno  na přilehlých parkovištích.