VZHŮRU BRNO - Memoriál Josefa Sečkáře INDOOR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek

Datum

24.01.2023 - 25.01.2023

Místo

Brno - Ponava (Botanická 70)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Tomáš Klíma
Ředitel závodu Tomáš Vojtek 725 885 650 tomvojtek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Lukáš Klíma
Lékař CCK
Hospodář Eliška Kutrová
Časomíru zajišťuje VSK Univerzita Brno

Startují

ročníky 1933 - 2000
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2000
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Závode ve skoku vysokém žen 25.1.2023 je společný pro kategorii dorost a starší. Základní výška 145 cm.

Závod ve skoku vysokém mužů 25.1.2023 je společný pro kategorii dorost a starší. Základní výška je 185 cm.

V případě velkého počtu přihlášených bude seznam nevybraných závodníků zveřejněn na www.atletika.cz

Závodníci ani závodnice nar. 2012 a mladší nemohou startovat.

Soutěže

Muži výška
Ženy výška
Žáci 50 m, 50m p 83,8, výška
Ml. žáci 50 m, 50m p 76,2-7,7, výška
Ml. žákyně 50 m, 50m p 76,2-7,7, výška
Žákyně 50 m, 50m p 76,2-8,2, výška

Technická ustanovení

U běhu omezení na max. 40 lidí na disciplínu v kategorii – nejlepších 8 do finále A a B na hladkých 50m.

Skok vysoký žactva probíhá společně (max.25 mladších a 25 starších nebo dohromady 50).

Vstup do haly je bočním vchodem Sportovního gymnázia - z ulice Ptašinského: https://mapy.cz/s/fupotuhaka. V úterý 24.1. bude vstup otevřen od 14:00. Ve středu 25.1. bude vstup otevřen od 15:00.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné se při vzpomínce na pana Sečkáře žádné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do: 22.1.2023 18:00

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí a slouží pouze k převlečení. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Výsledky

PRIZE MONEY: 

VÝŠKA MUŽI: 300 - 200 - 100 EUR

VÝŠKA ŽENY: 2000 - 1500 - 1000 Kč

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: Tomáš Vojtek, Lukáš Klíma a Zdeněk Simon.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. 

Časový pořad

úterý, 24.1.2023

Čas Disciplíny
15:30 výška Žcm výška Žci
15:45 50 m Žkm Rozběh
16:05 50 m Žky Rozběh
16:25 50 m Žkm Finále
16:35 50 m Žky Finále
17:05 50m p 76,2-7,7 Žkm
17:25 50m p 76,2-8,2 Žky
17:45 50 m Žcm Rozběh výška Žky výška Žkm
18:10 50 m Žci Rozběh
18:35 50 m Žcm Finále
18:45 50 m Žci Finále
18:55 50m p 76,2-7,7 Žcm
19:10 50m p 83,8 Žci

středa, 25.1.2023

Čas Disciplíny
16:30 výška Ž
19:00 výška M

Akreditace, vstupenky

Vstup zdarma

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu v případě vysokého počtu přihlášených účastníků v disciplíně a odmítnout start závodníků z cizích oddílů z kapacitních důvodů. O odmítnutém startu bude oddíl informován.

VZHŮRU BRNO!!!

Memoriál Josefa Sečkáře Indoor 2023