14. Atletická neděle

logo AP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

25.09.2022

Místo

Prachatice (Městský stadion Prachatice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz
Hlavní rozhodčí Antonín Pilát

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2013 - 2015
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2015
ročníky 2011 - 2012

Startují: závodů se mohou zúčastnit registrovaní závodníci, závodů štafet dětí s rodiči i sportovní veřejnost, od ročníku narození 2015. Závodníci budou do jednotlivých disciplín nasazováni podle věkových kategorií. Startující registrovaní závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají jejich mateřské oddíly/kluby. Od neregistrovaných závodnic a závodníků nebude lékařská prohlídka vyžadována - za děti a mládež zodpovídají zákonní zástupci, případně pedagogický nebo trenérský dozor, dospělé závodnice a závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 4-3-2-1, výška, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 4-3-2-1, výška, koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 50 m, výška, raketka, NŠtafeta
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, výška, raketka, NŠtafeta
Atletická přípravka-dívky 50 m, výška, raketka, NŠtafeta
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, výška, raketka, NŠtafeta
Žáci 60 m, 4-3-2-1, výška, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 4-3-2-1, výška, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 4-3-2-1, výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 4-3-2-1, výška, koule 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Netradiční štafeta 2x 4x 30m. 4 závodníci běží 30m dlouhý úsek, štafeta se předává plácnutím, každý závodník běží dva úseky: 1+5, 2+6, 3+7, 4+8.

Hod raketkou z místa na cíl 2x 2m s postupným prodlužováním vzdálenosti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...m, max 3 pokusy na každou vzdálenost. Hodnocení jako při skoku vysokém.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu Prachatice od 13:00 hodin v neděli 25.09.2022.

Startovné

30 Kč za každou disciplínu, 30 Kč za jednu štafetu; startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově (počet startů x 30 Kč, maximálně tedy 90 Kč za osobu vyjma štafet). Členové pořadatelského klubu startují zdarma. Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele.

Přihlášky

Přihlášky: podávají atletické oddíly/kluby i jednotlivci prostřednictvím webové stránky ČAS www.atletika.cz, ostatní elektronicky na e-mail atletickanedele@topi.cz nejpozději do pátku 23.9.2022 do 20:00 hodin. Každý účastník může startovat nejvýše ve třech individuálních disciplínách. Závod štafet  – přihlášky na místě do 15:30.

Šatny

Pokud to legislativní opatření povolí, budou zajištěny v objektu sportovní haly v areálu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel NERUČÍ! Stejná situace je i s otevřením veřejných WC v areálu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 25.9.2022

Čas Disciplíny
14:00 50 m EleH Běh 50 m EleHm Běh výška Žcm Finále výška Dci Finále výška Žci Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Dky Finále koule 3kg Žky Finále
14:15 50 m EleZ Běh 50 m EleZm Běh
14:30 60 m Dky Běh 60 m Žkm Běh 60 m Žky Běh koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále
14:45 výška EleHm Finále výška EleH Finále raketka EleZm Finále raketka EleZ Finále
15:00 60 m Dci Běh 60 m Žcm Běh 60 m Žci Běh
15:15 výška EleZm Finále výška EleZ Finále raketka EleHm Finále raketka EleH Finále
16:00 výška Dky Finále výška Žky Finále výška Žkm Finále NŠtafeta EleHm Finále NŠtafeta EleH Finále
16:30 NŠtafeta EleZm Finále NŠtafeta EleZ Finále
17:00 4-3-2-1 Dci Finále 4-3-2-1 Žci Finále 4-3-2-1 Žcm Finále
17:30 4-3-2-1 Žkm Finále 4-3-2-1 Žky Finále 4-3-2-1 Dky Finále

Parkování

Parkování je možné přímo před stadionem.