Okresní kolo AŠSK v přespolním běhu

Pořadatel

Technicky zajišťuje Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika ve spolupráci s OR AŠSK Kolín a ZŠ Kolín Masarykova

Datum

06.10.2022

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Jakoubek 721774456 ac.jakoubek.jiri@seznam.cz
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Start kategorií

9:30     ZÁKLADNÍ ŠKOLY  - PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE JE ROZHODUJÍCÍ TŘÍDA, KTEROU ŽÁK NAVŠTĚVUJE NIKOLIV ROČNÍK NAROZENÍ.

                          II. kat.      žáci 4. a 5. tříd 1.st.ZŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Atletická přípravka - hoši" (resp. dívky)

                          III.kat       žáci 6. a 7. tříd 2.st.ZŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Ml.žáci" (resp. Ml.žákyně)              

                          IV.kat.      žáci 8. a 9. tříd 2.st.ZŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Žáci" (resp. Žákyně)              

 

12:00  střední školy 

                     V. kat.       studenti SŠ - v přihlášce vyberte kategorii "Dorostenci" (resp. Dorostenky)

Soutěže

Dorostenci 4 okruhy
Dorostenky 2 okruhy
Atletická přípravka-dívky 1 okruh
Atletická přípravka-hoši 1 okruh
Žáci 4 okruhy
Ml. žáci 3 okruhy
Ml. žákyně 2 okruhy
Žákyně 2 okruhy

Technická ustanovení

Za školu může startovat v každé kategorii jedno šestičlenné družstvo chlapců a děvčat. Hodnotí se součet pořadí 4 nejlepších ze družstva. Z bezpečnostních důvodů není na okresním kole povoleno použití treter. Startovat se bude ze tří startovních pozic za sebou. Náhradníci mohou startovat jen se souhlasem pořadatele. Družsvto je složeno z žáků jedné školy a členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 6.10.2022 do 8:15

Časový pořad

čtvrtek, 6.10.2022

Čas Disciplíny
09:15 1 okruh EleD
09:45 1 okruh EleH
10:15 2 okruhy Žkm
10:45 3 okruhy Žcm
11:15 2 okruhy Žky
11:45 4 okruhy Žci
12:15 2 okruhy Dky
12:30 4 okruhy Dci