Atletický čtyřboj ZŠ

CHRUDI_Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Sportovní unie Chrudimska, z.s. a oddíl Atletika Chrudim, z.s.

Datum

21.09.2022

Místo

Chrudim

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Meloun meloun.ales@tiscali.cz
Ředitel závodu Karel Fiedler +420603365033 karel.fiedler@email.cz
Hlavní rozhodčí Miroslav Štěpánek
Technický ředitel Petr Juliš

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

IV. Kategorie žáci ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. ročník 2007- 2008

Sprint:                  60m - chlapci, dívky

Vytrvalost:         1000m - chlapci  800 m – dívky

Skok:                    polovina družstva skok daleký, polovina skok vysoký (3 + 2 nebo 2 + 3 ) chlapci, dívky

Hod (Vrh):          polovina družstva hod míčkem, polovina vrh koulí dívky 3 kg, chlapci 4 kg

V jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků a 1 vedoucí, do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších čtyř závodníků.

Soutěže

Žáci čtyřboj
Žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 pokusy.

Skáče se podle atletických pravidel a po devátém absolvovaném pokusu závodník končí soutěž, ať byl jeho pokus nezdařený, nebo zdařený.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.9. do 19.9.2022 20:00.

Časový pořad

středa, 21.9.2022

Čas Disciplíny
10:00 čtyřboj Žci čtyřboj Žky

Další informace

Bodování:           Výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež z roku 2003, včetně platného vydání z roku 1996 a 1992. Při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední započítávaný závodník dosáhl vyššího počtu bodů.