Přebor Prahy ve vícebojích staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

08.10.2022 - 09.10.2022

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana msmetana@atletika.cz
Ředitel závodu Tomáš Sekanina
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová
Časomíru zajišťuje Martin Macháček
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Počet startujících je stanoven na 24 závodníků v devítiboji a 24 závodnic v sedmiboji. Pokud nebudou naplněny uvedené počty pražskými závodníky, může technický delegát doplnit tyto počty závodníky mimopražských oddílů na základě výkonu z roku 2022.

Nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže je potřeba v závodní kanceláři odevzat vyplněný prezentační formulář a uhradit startovné.

Časový pořad je orientační a může být upraven podle počtu přihlášených závodníků. 

Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn ve čtvrtek 6. října na webových stránkách ČAS a PAS.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Žáci devítiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2022.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

300 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů v sedmiboji a devítiboji.

600 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů v sedmiboji a devítiboji.

Startovné je možmé uhradit po předchozí domluvě s hospodářem oddílu Jiřím Šimicem (602 216 975) na fakturu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 21.9. do středy 5.10.2022 do 23:59.

Časový pořad

sobota, 8.10.2022

Čas Disciplíny
11:00 100 m př. žáci devítiboj Žci
11:30 100 m př. žákyně sedmiboj Žky
11:45 Disk žáci
12:15 Výška žákyně
13:45 Tyč A+B žáci
14:45 Koule žákyně
16:15 Oštěp žáci
16:30 150 m žákyně

neděle, 9.10.2022

Čas Disciplíny
10:00 60m žáci
10:45 Dálka žáci
12:45 Koule žáci Dálka žákyně
14:15 Výška žáci
15:00 Oštěp žákyně
17:00 1000 m žáci
17:10 800 m žákyně