Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v halových vícebojích

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

10.02.2023 - 12.02.2023

Místo

Praha - Stromovka (Praha - hala Otakara Jandery v areálu OLYMP CENTRA SPORTU Ministerstva vnitra ve Stromovce, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Ladislav Kňákal
Technický delegát Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu David Bor
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

 

Soutěže

Dorostenci sedmiboj h
Dorostenky pětiboj h
Juniorky pětiboj h
Junioři sedmiboj h
Muži sedmiboj h
Ženy pětiboj h
Žáci sedmiboj h
Žákyně pětiboj h

Technická ustanovení

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Trénink v atletické hale :  Ve čtvrtek 9. 2. 2023 v době od 16.00 do 19.00 hodin.

Vstup na závodní plochu: V průběhu závodů se mohou na závodní ploše pohybovat pouze prezentovaní závodníci, závodnice, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v místnosti č. 4 za vchodem do atletické haly.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 23. 1. 2023 do neděle 5. 2. 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 5. 2. 2023 ve 23:59 hodin.
V pondělí 6. 2. 2023 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 8. 2. 2023 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 10. 2. 2023 od 09.00 hodin a v sobotu 11. 2. 2023 od 08.00 hodin v chodbě do centrální posilovny. Výdej bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:
• startovní číslo se jménem na prsou,
• startovní číslo bez jména na zádech.
Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Bude probíhat ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou nebo na venkovní atletické dráze.

Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči, rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 minut před zahájením soutěže.

Svolavatelna

Bude umístěna ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou a závodníci, resp. závodnice, se zde musí nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie osobně prezentovat.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů, startovních čísel, treter a předmětů vnášených na plochu.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a budou z ní hromadně odvedeni, resp. odvedeny, na místo startu.

Šatny

Budou k dispozici naproti vchodu do atletické haly a slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na nástěnce v atletické hale.

Výsledky

Budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznamovány moderátorem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlášení vítězů

Bude provedeno vždy cca 30 minut po skončení víceboje příslušné kategorie v atletické hale.

Doping

Dopingová kontrola proběhne v označených šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodů v označeném prostoru atletické haly.

Časový pořad

pátek, 10.2.2023

Čas Disciplíny
11:00 pětiboj h Žky
11:15 pětiboj h Dky
11:30 sedmiboj h Žci

sobota, 11.2.2023

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj h Dci
10:30 sedmiboj h Jři
11:00 sedmiboj h Žci
11:15 pětiboj h Jky
11:30 pětiboj h Ž
12:00 sedmiboj h M

neděle, 12.2.2023

Čas Disciplíny
09:30 sedmiboj h Dci
09:45 sedmiboj h Jři
13:15 sedmiboj h M

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v atletické hale v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, tak mimo areál.
Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace

Organizační tým atletického oddílu PSK Olymp Praha, z.s. přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním pak příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky dospělých i mladé nastupující generace.

Podrobny_casovy_porad Ucastnicke_limity