Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň v chůzi v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

12.02.2023

Místo

Praha - Stromovka (Praha - hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Ladislav Kňákal
Technický delegát Ladislav Kňákal
Vedoucí projektu David Bor
Ředitel závodu Jindřich Linhart
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Časomíru zajišťuje Online System s.r.o.
Výsledky zpracoval Online System s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, případně v kategorii žáků a žákyň i mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

 

Soutěže

Dorostenci chůze 5000m
Dorostenky chůze 3000m
Juniorky chůze 3000m
Junioři chůze 5000m
Muži chůze 5000m
Ženy chůze 3000m
Žáci chůze 3000m
Žákyně chůze 3000m

Technická ustanovení

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, závodnice, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v místnosti č. 4 za vchodem do atletické haly.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 23. 1. 2023 do neděle 5. 2. 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 5. 2. 2023 ve 23:59 hodin.
V pondělí 6. 2. 2023 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději v pátek 10. 2. 2023 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v neděli 12. 2. 2023 od 08.30 hodin v chodbě do centrální posilovny. Výdej bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.
Vydáním startovního čísla bude zároveň závodník odprezentován.
Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:
• startovní číslo se jménem na prsou,
• startovní číslo bez jména na zádech.

Rozcvičování

Bude probíhat ve spojovacím tunelu mezi atletickou halou a centrální posilovnou nebo venku (atletický stadion, parkové cesty apod.).

Šatny

Budou k dispozici naproti vchodu do atletické haly. Slouží pouze k převlečení, nikoliv k úschovně osobních věcí. Pořadatel za případné ztráty nenese zodpovědnost.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny v atletické hale na nástěnce.

Výsledky

Budou vyvěšovány na nástěnce v atletické hale a oznamovány moderátorem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlášení vítězů

Bude provedeno ve 13.30 hodin pro všechny kategorie najednou v atletické hale.

Doping

Dopingová kontrola proběhne v označených šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru atletické haly.

Časový pořad

neděle, 12.2.2023

Čas Disciplíny
10:30 chůze 3000m Dky chůze 3000m Žky
11:00 chůze 3000m Žci
11:30 chůze 3000m Jky chůze 3000m Ž
11:55 chůze 5000m Dci chůze 5000m Jři
12:30 chůze 5000m M

Stravování

V průběhu závodů je možnost občerstvení přímo v atletické hale v prostoru tzv. VIP.

Parkování

Upozorňujeme na omezení parkování, jak v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra, tak mimo areál.

Parkování bude povoleno pouze ve vymezeném prostoru a je třeba dbát pokynů pořadatele, který bude mít na starost parkoviště. Po obsazení všech parkovacích míst bude vjezd na vyznačené parkoviště uzavřen.

Další informace

Organizační tým atletického oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním pak příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky dospělých i mladé nastupující generace.

Ucastnicke_limity