Mistrovství ČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jablonné nad Orlicí

Datum

01.04.2023

Místo

Jablonné nad Orlicí (lyžařské středisko Malák – souřadnice 50.0286406N, 16.5912550E)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Ing. Ondřej Veverka
Technický delegát
Ing. Josef Marek
Vedoucí projektu
Mgr. David Bor
Předseda OV
Ing . Jan Pešava
731658190
apesavj@seznam.cz
Ředitel závodu
Ing . Jan Pešava
731658190
apesavj@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Radomír Skalický
Režie
Tomáš Beran
Časomíru zajišťuje
On line system s.r.o.

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci 4000 m
Dorostenky 3000 m
Žáci 3000 m
Ml. žáci 2000 m
Ml. žákyně 2000 m
Žákyně 3000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Mladší žáci, mladší žákyně (2010-2011)      2 okruhy

Žáci, žákyně (2008-2009)                             3 okruhy

Dorostenky (2006-2007)                               3 okruhy

Dorostenci (2006-2007)                                4 okruhy

 

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Toto bude kontrolováno jak ve svolavatelně, tak i při vlastním závodu. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Bude otevřena v pátek 31. března 2022 od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 1. dubna 2023 od 9.00 hodin ve stanu v areálu lyžařského střediska Malák. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 1. dubna 2023, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 31. března 2022 od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu 1. dubna 2023 od 9.00 hodin ve stanu v areálu lyžařského střediska Malák. Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena v sobotu 1. dubna 2023, a to vždy jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13. března 2023 do neděle 26. března 2023 do 23:59 hod.(prodlouženo do pondělí 27. března 2023 do 20:00 hod.), přihlášky na místě nejsou možné .

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k závodu své kategorie.

V pondělí 27. března 2023 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz  dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna. Všichni závodníci musí mít registraci v systému evidence ČAS.

Prezentace

Prezentace a výdej startovních čísel bude probíhat v pátek 31. března 2023 od 16:00 do 18:00, a v sobotu 1. dubna 2023 od 9:00 v závodní kanceláři ve stanu v areálu lyžařského střediska Malák.

Rozcvičování

K rozcvičování před závodem slouží plocha v okolí závodních tratí, mimo vytyčenou závodní trať.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve velkých stanech v označených "Svolavatelna" nejpozději 20 minut před startem své kategorie. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici v tělocvičně ZŠ vzdálené cca 1 km od areálu Malák. V prostoru závodu budou k dispozici pouze mobilní stany.

Startovní listiny

Startovní a výsledkové listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru startu / cíle u závodní trati.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 z Technických pravidel).

V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Jury tvoří:

Technický delegát:                Ing. Josef Marek

Ředitel závodu:                      Ing. Jan Pešava

Hlavní rozhodčí:                    Radek Skalický

Zdravotní služba - lékař bude v prostoru startu a cíle.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.

Zdravotní služba

Zdravotní služba - lékař bude v prostoru startu a cíle.

Časový pořad

sobota, 1.4.2023

Čas Disciplíny
11:45 Slavnostní zahájení
12:00 2000 m Žkm Finále
12:30 2000 m Žcm Finále
13:00 3000 m Žky Finále
13:30 Vyhlášení první blok
13:35 3000 m Žci Finále
14:05 3000 m Dky Finále
14:35 Vyhlášení druhý blok
14:40 4000 m Dci Finále
15:15 Vyhlášení třetí blok

Stravování

Čaj pro každého účastníka bezplatně v cíli 

Rychlé občerstvení a areálu závodu zajištěno

Možno využít restaurace na náměstí 

Možnosti ubytování


Hotel Filipinum

Adresa Jablonné nad Orlicí
Web www.filipinum.cz
Telefon
Email
Poznámka


Penzion Srdíčko

Adresa Jablonné nad Orlicí
Web www.filipinum.cz
Telefon
Email
Poznámka


Penzion U Vorlíčků

Adresa Jablonné nad Orlicí
Web www.uvorlicku.cz
Telefon
Email
Poznámka


Sporthotel Tichá Orlice

Adresa Ústí nad Orlicí
Web www.sporthotel-tichaorlice.cz
Telefon
Email
Poznámka

Parkování

K parkování pro veřejnost a závodníků slouží plocha v prostoru autobusového nádraží a vlakového nádraží . Autobusy budou mít vyhrazeny parkovací místa  na autobusovém nádraží . v areálu závodu pouze VIP . Parkování bude řízeno pořadatelskou službou  a policii ČR.  Parkování je zdarma.

Plán trati