Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Datum

04.03.2023 - 05.03.2023

Místo

Ostrava (Atletická hala Ostrava, Ruská 3077/135, Ostrava)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Iveta Rudová
Technický delegát
Adam Ovčarik
Ředitel závodu
Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí
Mgr. Irena Šádková
Technický ředitel
Lucie Vlková
Časomíru zajišťuje
OnLine System s.r.o
Výsledky zpracoval
OnLine System s.r.o

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v pondělí 27.2.2022 odpoledne na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci „ČAS informuje“.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,2, 4x200 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Postupové klíče v bězích, ve kterých se konají rozběhy, jakož i nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí technický delegát s tím, že při losování drah a stanovení pořadí na startu v bězích postupuje podle ustanovení pravidla 45 odst. 2 Technických pravidel.

U mistrovství v hale budou ze všech dalších startů v soutěži, včetně štafet, vyloučeni, resp. vyloučeny, závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, vůbec nenastoupili, resp. nenastoupily, k soutěži, k níž byli, resp. byly, prezentováni, resp. prezentovány, nebo kteří, resp. které, nenastoupili, resp. nenastoupily, k dalšímu kolu soutěže, do něhož postoupili, resp. postoupily, z rozběhu, pokud tato absence nebyla omluvena lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, za nenastoupení k soutěži se považuje i skutečnost, že závodník, resp. závodnice, podle rozhodnutí příslušného vrchního rozhodčího, nesplnil, resp. nesplnila, podmínku soutěžit čestně, s vynaložením dostatečného úsilí, což musí být uvedeno v úředních výsledcích soutěže.

Bylo-li nenastoupení závodníka, resp. závodnice, k soutěžím konaným první den omluveno lékařským potvrzením od úředního lékaře závodů, může tento závodník, resp. tato závodnice, nastoupit k soutěžím konaným druhý den.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v sobotu 4.3.2023 od 12.00 hodin a v neděli 5.3.2023 od 8.00 hodin v atletické hale.

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13. ůnora 2023 do neděle 26. února 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 26. února 2023 ve 23.59 hodin.

V pondělí 27.2.2023 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 2.3.2023 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) ve stejném termínu. Oddíly přihlašují za každou štafetu vždy jen jednoho atleta (př. 2 přihlášení atleti = 2 štafety), jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků je nutné ohlásit v místě konání závodů, a to do neděle 5.3..2023 do 10:00 v závodní kanceláři.

Závodníci, resp. závodnice mohou být přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhu na tratích 300 m a delších.
 

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

– u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 1.3. do čtvrtka 2.3.2023, ukončení prezentace je ve čtvrtek 2.3.2023 v 18.00 hodin,

– u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 3.3.2023 do 18.00 hodin.

Všichni závodníci, kteří byli k účasti vybráni technickým delegátem, jsou ve výchozím režimu nastavení jako „Prezentován“, pouze v případě, že se závodník závodů nezúčastní, je nutné mu změnit stav na „Neprezentován“.

Seznam vybraných náhradníků bude vyvěšen na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci „ČAS informuje“ po uzavření prezentace již zařazených závodníků.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 4.3.2023 od 12.00 a v neděli 5.3.2023 od 8.00 hod. v rozcvičovacím tunelu.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Pro rozcvičování slouží rozcvičovací tunel, do kterého mají povolen vstup pouze startující závodníci, resp. závodnice, a jejich trenéři.

 

Kontrola náčiní

Bude probíhat v rozcvičovacím tunelu v prostoru svolavatelny a bude ukončena vždy 1 hodinu před započetím soutěže.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u východu z rozcvičovacího tunelu.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a startovních čísel.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 15 minut, u soutěží v poli mimo tyč 35 minut a u tyče 65 minut.

Šatny

Jsou dispozici v atletické hale. V šatnách si nenechávejte věci, slouží pouze k převlečení.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na informační tabuli v rozcvičovacím tunelu.

Výsledky

Budou vyvěšovány na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m a zveřejňovány na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v atletické hale za startem běhu na 60 m ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává písemně doložené vkladem ve výši 500 Kč jury (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Jury tvoří:

Technický delegát,ředitel závodů a hlavní rozhodčí         

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Je zajištěna lékařem závodů a jeho zdravotnickým týmem.

Časový pořad

sobota, 4.3.2023

Čas Disciplíny
13:50 Slavnostní zahájení
14:00 60m p 76,2-8,2 Žky Rozběh tyč Žci Finále
14:20 60m p 83,8 Žci Rozběh
14:40 60 m Žky Rozběh
15:00 60 m Žci Rozběh
15:20 1500 m Žky Finále
15:40 1500 m Žci Finále
16:00 60m p 76,2-8,2 Žky Finále
16:15 60m p 83,8 Žci Finále dálka Žci Finále
16:30 60 m Žky Finále koule 4kg Žci Finále
16:40 60 m Žci Finále
17:00 800 m Žky Rozběh
17:20 800 m Žci Rozběh
17:40 300 m Žky Rozběh
18:00 300 m Žci Rozběh
18:30 Vyhlašovací blok

neděle, 5.3.2023

Čas Disciplíny
09:30 150 m Žky Rozběh výška Žky Finále tyč Žky Finále
10:00 150 m Žci Rozběh
10:30 800 m Žky Finále dálka Žky Finále
10:40 800 m Žci Finále
11:00 300 m Žky Finále koule 3kg Žky Finále
11:10 300 m Žci Finále
11:30 150 m Žky Finále
11:40 150 m Žci Finále výška Žci Finále
12:00 3000 m Žky Finále
12:20 3000 m Žci Finále
12:40 4x200 m Žky Finále
13:10 4x200 m Žci Finále
13:50 Vyhlašovací blok

Stravování

V atletické hale bude po celou dobu závodů v provozu bufet.

Možnosti ubytování


Quality Hotel Ostrava City

Adresa Hornopolní 42, 70200 Ostrava
Web
Telefon 778434960
Email reception.qoc@q-hotels.cz
Poznámka d.vida@cpihotels.com

Další informace

Vstup do atletické haly v sobotu a neděli je pro závodníky,závodnice,trenéry a diváky hlavním vchodem od Clarion Congress Hotelu.

Vstup vedlejším vchodem je pouze pro technický personál.

Trénink v atletické hale v pátek 3.3.2023 bude ukončen v 19,00 hod. ( vstup vedlejším vchodem).

Na plochu atletické haly mají přístup pouze startující závodníci a závodnice. Trenéři mají přístup do vyhrazených prostor a skoku vysokého a vrhu koulí.

Vyhlašování vítězů bude prováděno v sobotu i v neděli po skončení celého závodního programu.

Informace: AK SSK Vítkovice, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz