Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje Oldřich Bujnoch ve spolupráci se sportovním klubem KPA Pardubice

Datum

15.04.2023

Místo

Pardubice (Sukova třída na křížení s ulicí Na Hrádku)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Jindřich Linhart +420723 304 588 jin.linhart@post.cz
Vedoucí projektu Pavel Šikola +420606 392 300 psikola@atletika.cz
Předseda OV Oldřich Bujnoch oldrichbujnoch@seznam.cz
Ředitel závodu Miluše Kalinová +420733 722 712 mila.kalinova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Luděk Skalický
Technický ředitel Vlastimil Král +420733 250 622 vlastkral@seznam.cz
Hlasatel Jan Rydlo +420603 513 297 jr.running@wo.cz
Lékař Bc. Tomáš Sýkora +420775 699 155 xsykory@seznam.cz
Hospodář Radek Bujnoch +420777 696 593 bujnovh@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Petr Blažej +420608 884 612 blazej@onlinesystem.cz
Výsledky zpracoval Petr Blažej +420608 884 612 blazej@onlinesystem.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 1933 - 2003

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Muži půlmaratón
Ženy půlmaratón

Technická ustanovení

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2022 do dne uzávěrky přihlášky splnili níže uvedený účastnický limit:

Soutěž

Muži

Ženy

10000 m/10 km

36:40.00/36:40

47:00.00/47:00

Půlmaraton

1:21:00

1:43:00

Maraton  2:55:00 3:48:00

Technický delegát upozorňuje na povinnost startovat na MČR v oddílových dresech, které jsou uvedeny v evidenci ČAS. Toto bude kontrolováno jak při prezentaci, tak i při vlastním závodu.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 14. dubna 2023 od 16.00 do 19.00 hodin a v sobotu 15. dubna 2023 od 08.00 do 13.00
hodin (ukončení prezentace) ve Společenském centru IDEON (Jiráskova 1963, Pardubice)

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27. března 2023 do neděle 9. dubna 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 9. dubna 2023 ve 23.59 hodin.
V pondělí 10. dubna 2023 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d) s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v písm. d). Nebude-li tento poplatek nejpozději dva dny před konáním závodů do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Výdej startovních čísel

Výdej čísel a čipů bude probíhat v pátek 14. dubna 2023 od 16.00 do 19.00 hodin a v sobotu 15. dubna 2023 od 08.00 do 13.00 hodin (ukončení prezentace) ve Společenském centru IDEON (Jiráskova 1963, Pardubice)

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu
(pravidlo 8 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:
Technický delegát: Jindřich Linhart
Ředitel závodu Míla Kalinová
Hlavní rozhodčí Luděk Skalický

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Časový pořad

sobota, 15.4.2023

Čas Disciplíny
14:00 půlmaratón M půlmaratón Ž
15:40 Vyhlášení výsledků