Mistrovství ČR v chůzi na 20 km mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

15.04.2023

Místo

Olomouc (Smetanovy Sady Olomouc - restaurace Fontána)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Dočkal Drahoslav
Technický delegát
Flanderka Petr
Ředitel závodu
Uhlíř David
737 572 927
daviduhl@post.cz
Hlavní rozhodčí
Ludmila Pudilová
Časomíru zajišťuje
Online Systém s.r.o.
Výsledky zpracoval
Ing. Boklažuk Michal

Startují

ročníky 1933 - 2005
ročníky 1933 - 2005

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR v chůzi na 20 km přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické oddíly.

Soutěže

Muži 20km chůze
Ženy 20km chůze

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a těchto propozic. V průběhu závodu nebude uplatňováno pravidlo 54.7.3 Pravidel atletiky – Penalty zone.

Závodníci, resp. závodnice, musí startovat v oddílových dresech , které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. (netýká se zahraničních účastníků).

Popis tratě:
Asfaltový okruh (1300m) na kolonádě Smetanových sadů, trať je certifikovaná podle mezinárodních pravidel IAAF a ČAS.

AKREDITACE:
Vstup do místa konání akce je povolen pouze akreditovaným osobám. Akreditační centrum bude otevřeno následovně:
sobota 10.04.2021 - od 09:00 hodin ve stanu v parku Smetanovy sady vedle hudebního pavilonu

VSTUP SPORTOVCŮ DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU
Na základě výše uvedené akreditační procedury obdrží účastníci akreditační pásku pro vstup do místa konání akce (svolavatelna, závodní okruh). Bez toho nebude vstup do vymezeného závodního prostoru povolen. 

VSTUP TRENÉRŮ
Trenéři budou pro MČR akreditováni jako účastníci akce. 

Účastníci závodů se mohou pohybovat pouze v pořadatelem vymezeném prostoru.


STARTOVNÍ ČÍSLA A ČIPY
Startovní čísla a čipy budou vydávány současně pořadatelem v závodní kanceláři v hudebním pavilonu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy a mít připevněn čip na soutěžní obuvi nebo na noze.

Závodník je zodpovědný za čip a v případě ztráty uhradí částku 500 Kč.. 

OBČERSTVOVACÍ STANICE
Občerstvovací stanice bude pro závod na 20 km. Do tohoto prostoru bude umožněn vstup jen akreditovaným osobám, které o vstup předem požádají pořadatele. Občerstvení si musí účastníci zajistit sami a předat před startem pořadateli nebo akreditované osobě (např. trenérovi)
Osoby, které budou v občerstvovací stanici, musí pořadatele požádat o vstup a musí se akreditovat v závodní kanceláři.

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat nařízení pořadatele.

Bližší informace budou zveřejňovány na www.atletika.cz - ČAS Informuje

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v Hudebním pavilonu (naproti restaurace Fontána) od 09:00 hodin. 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 27. března 2023 do neděle 9. dubna 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 9. dubna 2023 ve 23.59 hodin.

Přihlásit lze pouze závodníky a závodnice, kteří v období od 1. ledna 2022 do dne uzávěrky přihlášky splnili alespoň jeden z níže uvedených účastnických limitů:

Soutěž

Muži

Ženy

10 km/10000 m chůze

50:45/50:45.00

56:50/56:50.00

20 km/20000 m chůze

1:55:00/1:55:00.00

2:05:00/2:05:00.00

35 km/35000 m chůze

3:30:00/3:30:00.00

3:50:00/3:50:00.00

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel a čipů bude probíhat ve svolavatelně v hudebním pavilonu naproti restauraci Fontána (vstup do tohoto prostoru budou mít pouze účastníci s akreditační páskou). Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna na prsou a zádech a upevněný čip na kotníku a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně, umístěné v hudebním pavilonu naproti restauraci Fontána.

Ve svolavatelně proběhne kontrola oddílových dresů a výdej startovních čísel a čipů.

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit vymezený prostor a do závodního okruhu budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím. V závodním prostoru bude vyčleněn sektor vedle restaurace Fontána (za cílem), kde si závodníci mohou nechat své osobní věci během samotného závodu a zároveň použít WC, které bude určeno pouze pro účastníky aktuálního závodu (soutěžního bloku).

Zahájení prezentace/svolavatelny bude 45 minut a ukončení 20 minut před startem jednotlivé kategorie. 

Odchod ze svolavatelny do závodního okruhu bude 15 minut před zahájením vlastní soutěže.

Šatny

Šatny a sprchy budou k dispozici na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc, 17.listopadu 3
V závodním okruhu bude vyčleněn sektor vedle restaurace Fontána (za cílem), kde si závodníci mohou nechat své osobní věci během svého závodu a zároveň použít WC, které bude určeno pouze pro účastníky aktuálního závodu. 

Výsledky

Ceny:
Závodníci na 1.-3. místě MČR v chůzi na 20 km mužů a žen v celkovém pořadí obdrží medaile a diplomy.

Výsledky:
Budou zveřejněny na internetové stránce www.atletikaolomouc.cz. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťujě ČČK a bude k dispozici v prostoru svolavatelny u hudebního pavilonu.

Časový pořad

sobota, 15.4.2023

Čas Disciplíny
13:30 20km chůze Ž 20km chůze M

Stravování

Možnost stravování v restauraci Fontána. 

Možnosti ubytování


Hotel Flora

Adresa Krapkova 439/34, 779 00, Olomouc
Web http://www.hotelflora.cz
Telefon 585 422 200
Email hotelflora@hotelflora.cz
Poznámka Rezervace pouze přes email nebo telefon. Přes booking.com nemůžeme garantovat cenu. Heslo "Olomoucka20". SGL 1500 Kč, TWIN 1900 Kč včetně snídaně, večeře 250 Kč/osoba, parking 100 Kč/noc.

Parkování

Parkovat je možno na atletickém stadionu, případně na tržnici cca 200 m od místa startu. V parku není povoleno parkovat.

Další informace

AK Olomouc, 17.listopadu 1139/3, CZ-77900 Olomouc, email:
info@atletikaolomouc.cz, telefon CZ: +420 585 224 676
Ředitel závodu David Uhlíř:         +420 737 572 927