Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Lokomotiva FOSFA Břeclav

Datum

16.09.2023 - 17.09.2023

Místo

Břeclav (Veslařská 2753/1a)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS
Rudová Iveta
Technický delegát
Ludmila Pudilová
731 452 140
pudilova1@post.cz
Vedoucí projektu
Bor David
Ředitel závodu
Chlumecký Zbyněk
777604585
zbynek.c@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Ing. Marek Trojanec
Hlasatel
Petrjanoš Jiří, Nedbal Martin, Panovská Alena
Režie
Pruša Pavel
Časomíru zajišťuje
ON LINE SYSTEM s. r. o.
Výsledky zpracoval
ON LINE SYSTEM s. r. o.

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Startují starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickou delegátkou. Štafety se u mistrovství na dráze přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), atletický oddíl může přihlásit do každé soutěže pouze jednu štafetu. Jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technické delegátky. Bude startovat a vybráno 24 štafet podle aktuálních tabulek.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém a ve skoku o tyči určí technická delegátka podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky a pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a činovníci závodu. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice. Na plochu je zakázáno nosit a používat mobilní telefony

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza. Totéž platí pro vyhlašování vítězů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 16. 9. od 9.00 a v nedělii od 8.00 v rozhlasové kabině uprostřed cílové rovinky a prezentace ve stejný čas ve stanu na protihlé rovince, kde bude i výdej startovních čísel. Technická delegátka bude v rozhlasové kabině uprostřed cílové rovinky, kde se budou také upřesňovat složení štafet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28. 8. do 10. 9. 2023, včetně štafet.

V pondělí 11.09.2023 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč / přihláška. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 13.09.2023 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků resp. závodnic, a štafet od úterý 12. do čtvrtka 14. září 2023, ukončení prezentace je ve čtvrtek 14. září 2023 v 18.00 hodin

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 15. září 2023 do 18.00 hodin

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v sobotu 16. 9. od 9.00 a v neděli 17. 9. od 8.00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na softbalovém hřišti, multifunkčním hřišti /umělá tráva/ a při nepříznivém počasí bude otevřená hala /parkety- rozcvičení bez treter/.

Kontrola náčiní

Závodníci/závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru prezentace.

Svolavatelna

Každý závodník/závodnice se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu prezentace. Po provedené prezentaci již závodníci/závodnice nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru budou odvedeni/odvedeny společně závodčím nebo rozhodčím.

Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků/závodnic na start nebo do příslušného sektoru jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli  u svolavatelny.

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy, sprinty, chůze 10 min.,  technické disciplíny 30 min., tyč 60 min.

Prezentace bude zahájena 35 minut a ukončena 5 minut před odchodem ze svolavatelny.

Šatny

Šatny budou k dispozici v prostorách haly. Slouží jen k převlečení, za odležené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u prezentace.

Nasazení závodníků/závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků /závodnic v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostřed cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří:

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna uprostřed cílové rovinky (pod rozhlasovou kabinou).

Časový pořad

sobota, 16.9.2023

Čas Disciplíny
11:00 tyč Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
12:00 100m p 76,2-8,2 Žky Rozběh 1
12:20 100m p 83,8 Žci Rozběh
12:40 60 m Žky Rozběh 1
13:00 60 m Žci Rozběh 1
13:20 800 m Žky Rozběh 1
13:25 dálka Žci Finále
13:40 800 m Žci Rozběh 1
13:55 Slavnostní zahájení
14:00 disk 0,75kg Žky Finále
14:05 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
14:15 100m p 83,8 Žci Finále
14:30 60 m Žky Finále
14:40 60 m Žci Finále
14:45 Vyhlašování (Tyč Žky, Kladivo Žci, 100 m př. Žky+Žci, 60 m Žně)
14:55 1500 m Žky Finále
15:05 1500 m Žci Finále
15:10 tyč Žci Finále
15:20 300 m Žky Rozběh 1
15:25 dálka Žky Finále
15:40 300 m Žci Rozběh 1
15:50 disk 1kg Žci Finále
15:55 Vyhlašování (60 m Žci, Dálka Žci, Disk Žně, 1500 m Žky+Žci)
16:10 chůze 3000m Žky Finále
16:35 chůze 3000m Žci Finále
17:05 4x60 m Žky Běh 1
17:30 4x60 m Žci Běh 1
17:55 Vyhlašování (Tyč Žci, Dálka Žně, Disk Žci, Chůze Žci+Žně, 4x60 m Žci+Žně)

neděle, 17.9.2023

Čas Disciplíny
09:30 kladivo 3kg Žky Finále
09:55 200m p 76,2 Žky Rozběh 1 výška Žky Finále
10:10 koule 4kg Žci Finále
10:15 200m p 76,2 Žci Rozběh 1
10:35 1500m p 76,2 Žky Finále
10:50 1500m p 76,2 Žci Finále
11:05 150 m Žky Rozběh 1
11:25 150 m Žci Rozběh 1
11:30 oštěp 500g Žky Finále
11:40 Vyhlašování (Kladivo Žky, Výška Žky, 1500 m př. Žci+Žky, Koule Žci)
11:55 800 m Žky Finále
12:05 800 m Žci Finále
12:15 300 m Žky Finále
12:20 výška Žci Finále
12:25 300 m Žci Finále
12:40 200m p 76,2 Žky Finále
12:50 200m p 76,2 Žci Finále
13:05 koule 3kg Žky Finále
13:10 oštěp 600g Žci Finále
13:15 150 m Žky Finále
13:25 150 m Žci Finále
13:35 3000 m Žky Finále
13:55 3000 m Žci Finále
14:15 4x300 m Žky Finále
14:35 4x300 m Žci Finále
15:00 Vyhlašování (Výška Žci, 200 m př. Žky+Žci, 150 m Žky+Žci, 3000 m Žky+Žci, Koule Žně, Oštěp Žci, 4x30

Stravování

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Možnost ubytování: Zimní stadion, Domov mládeže, hotel Rose, hotel Celnice, Centrum ubytování.