Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

Logo SK

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

02.06.2023 - 04.06.2023

Místo

Přerov (atletický stadion Sportovního klubu Přerov 1908 z.s. v Alšově ulici (dále jen stadion))

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Ladislav Kňákal 602 301 676 ladislav.knakal@volny.cz
Technický delegát Ladislav Kňákal 602 301 676 ladislav.knakal@volny.cz
Vedoucí projektu David Bor 777 667 266 dbor@atletika.cz
Ředitel závodu Václav Klvaňa 606 721 550 klvanavaclav13@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová 731 452 140
Lékař ČČK Olomouc 585 222 965 olomouc@cervenykriz.eu
Hospodář Drahomíra Mohaplová 724 130 591 skprerov1908@gmail.com
Časomíru zajišťuje ON LINE SYSTEM s.r.o.
Výsledky zpracoval ON LINE SYSTEM s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

V mistrovství ČR startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, starší žáci a starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly  a zařazeni technickým delegátem.

Závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Všechny soutěže se uskuteční na stadionu, s výjimkou soutěží v disku mužů a juniorů a kriketu mladších žákyň, které proběhnou na vedlejší vrhačské louce.

Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp.závodnice.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém či oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové či oddílové kombinéze, které jsou uvedeny v databázi ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres resp. kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek 2.06.2023 od 09:00 hodin, v sobotu 3.06.2023 od 07:30 hodin a v neděli 4.06.2023 od 08:00 hodin na stadionu.

Přihlášky

Podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 15.05.2023 00:00 hodin do neděle 28.05.2023 do 23:59 hodin.

V pondělí 29.05.2023 lze do 12:00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3 000 Kč. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve středu 31.05.2023 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a u mistrovství:

- mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1.04.2022 do dne uzávěrky přihlášky,

- mladších žáků a mladších žákyň i nejlepšího výkonu docíleného v pětiboji v období od 1.04.2023 do dne uzávěrky přihlášky.

K účasti na mistrovství mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny:

- závodníci, resp. závodnice, obhajující titul Mistr, resp. Mistryně ČR z roku 2022 v dané věkové kategorii a soutěži na dráze,

- závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, splnili, resp. splnily, alespoň jeden z účastnických limitů A, B stanovených pro přihlašovanou soutěž,

- případně i další závodníci, resp. závodnice, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji.

K účasti na mistrovství mladších žáků a mladších žákyň budou technickým delegátem zařazeni, resp. zařazeny, závodníci, resp. závodnice, podle průběžných tabulek zveřejněných na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

V zájmu reprezentace může technický delegát na návrh šéftrenéra ČAS zařadit k účasti na mistrovství mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek i závodníky, resp. závodnice, nad rámec výše uvedených kritérií.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel bude ukončen vždy jednu hodinu před začátkem první soutěže víceboje příslušné kategorie v označené kanceláři v prvním patře budovy šaten.

Každý závodník, resp., každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy.

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze jedno startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Ve čtvrtek 1.6.2023 se lze od 16:00 do 18:00 hodin rozcvičit na stadionu.

V průběhu závodů je rozcvičování povoleno:

- na protilehlé rovince stadionu,

- na vedlejší vrhačské louce s tím, že zde se nedá rozcvičovat v době, kdy zde budou probíhat soutěže v disku mužů a juniorů a v kriketu mladších žákyň.

Při rozcvičování na skok o tyči je povolena účast trenérů v sektoru, kde pro ně bude vyhrazen prostor.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v kontejneru u hlavního vjezdu na stadion.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné ve stanu naproti kontejnerům u hlavního vjezdu na stadion nejpozději 30 minut před začátkem první soutěže každého dne víceboje příslušné kategorie.

Ve svolavatelně proběhne kontrola klubových či oddílových dresů a startovních čísel. Po ukončení prezentace budou závodníci, resp. závodnice, hromadně odvedeni, resp. odvedeny, ze svolavatelny na místo startu.

Šatny

Budou k dispozici v sociální budově nad cílovou rovinkou, a to pro závodníky šatny č. 204 a 205 a pro závodnice šatny č.207 a 208 v prvním patře budovy. Dále bude možnost využít označené šatny v přízemí budovy. 

Šatny slouží pouze k převlečení a osobní hygieně. Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Startovní listiny

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod schody budovy šaten naproti závodní kanceláři.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod schody budovy šaten naproti závodní kanceláři. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli pod schody budovy šaten naproti závodní kanceláři (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, kterou tvoří:

Technický delegát Ladislav Kňákal

Ředitel závodů Václav Klvaňa

Hlavní rozhodčí Ludmila Pudilová

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označené místnosti budovy šaten.  

Zdravotní služba

Bude zajištěna v označené místnosti v přízemí budovy šaten.

Časový pořad

pátek, 2.6.2023

Čas Disciplíny
11:00 desetiboj Dci
11:30 devítiboj Žci
12:00 sedmiboj Dky
12:30 sedmiboj Žky
13:00 pětiboj Žcm
13:30 pětiboj Žkm

sobota, 3.6.2023

Čas Disciplíny
09:00 devítiboj Žci
09:30 desetiboj Dci
10:15 sedmiboj Jky
10:30 sedmiboj Ž
11:00 sedmiboj Žky
12:15 sedmiboj Dky
12:45 desetiboj Jři
14:00 desetiboj M

neděle, 4.6.2023

Čas Disciplíny
09:00 desetiboj Jři
10:30 sedmiboj Jky
12:00 sedmiboj Ž
12:45 desetiboj M

Stravování

Pořadatel nezabezpečuje, v průběhu závodů bude v přízemí budovy šaten otevřen bufet. V okolí stadionu je několik restaurací, kde se bude možno občerstvit.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky je možné v ulicích v okolí stadionu.

Další informace

Uskladnění tyčí bude možné v kontejneru naproti svolavatelně: ve čtvrtek 1.06.2023 (17:00 - 19:00 hodin), v pátek 2.06.2023 (17:00 - 19:00 hodin) a v sobotu 3.06.2023 (09:00 - 11:00 hodin). Uskladňované tyče budou viditelně označeny jmenovkou nebo názvem klubu či oddílu.

Tyče budou vydávány 60 - 120 minut před zahájením  soutěže ve skoku o tyči příslušné kategorie. 

Vyhlašování vítězů

První tři závodníci, resp. závodnice, se zúčastní slavnostního vyhlašování, které proběhne cca 30 minut po skončení poslední disciplíny víceboje. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém, resp. oddílovém oblečení.

Jménem atletického oddílu Sportovního klubu Přerov 1908 z.s. přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a těším se s nimi na shledanou v Přerově.

Václav Klvaňa

ředitel závodu

1_Casovy porad (patek) 2_Casovy porad (sobota) 3_Casovy porad (nedele)