Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Zdraví a sportovní aktivity, spolek

Datum

25.11.2023

Místo

Dříteč (areál Golf & Spa Resort Kunětická Hora)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Technický delegát Libor Dinga 734 693 832 ldinga@atletika.cz
Vedoucí projektu David Bor 777 667 266 dbor@atletika.cz
Předseda OV MUDr. Jiří Neumann 604 935 240 dr.neumann@tiscali.cz
Ředitel závodu Tomáš Hrbek 737 859 975 htsport68@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Alexandr Švercl
Technický ředitel Michal Voigts
Hlasatel Adam Nedvídek, Jakub Ševčík
Lékař MUDr. Jiří Neumann 604 935 240 dr.neumann@tiscali.cz
Lékař Jitka Řádková
Režie Adam Nedvídek
Vedoucí ceremoniálu Pavel Krejčík

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2007

Muži a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, resp. juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly.

Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.

Junioři mohou startovat buď v kategorii juniorů (závod na 6 km) nebo v kategorii mužů mílařů (závod na 4 km).

Muži mohou startovat buď v závodě mužů - vytrvalců nebo v závodě mužů - mílařů.

Ženy mohou startovat buď v závodě žen - vytrvalkyň nebo v závodě žen - mílařek.

V závodě mužů mílařů je povolen start dorostenců.

Soutěže

Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži PBěh vytrvalci, PBěh mílaři
Ženy PBěh vytrvalci, PBěh mílaři

Technická ustanovení

Vzdálenosti tratí:

Ženy - mílařky 4 km

Ženy - vytrvalkyně 8 km

Muži - mílaři 4 km

Muži - vytrvalci 10 km

Juniorky 4 km

Junioři 6 km

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář
Bude otevřena v pátek 24. listopadu 2023 od 15.00 do 17.30 hodin a v sobotu 25. listopadu 2023 od 07.30 hodin v areál Golf & Spa Resort Kunětická Hora.
Prezentace závodníků a závodnic bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.
Při prezentaci budou vydána startovní čísla, každý závodník, resp. každá závodnice musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy!

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 6. do neděle 19. listopadu 2023, uzávěrka přihlášek je v neděli 19. listopadu 2023 ve 23.59 hodin.
Každý závodník, resp. každá závodnice, může být přihlášen, resp. přihlášena, pouze k jednomu závodu.
V pondělí 20. listopadu 2023 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu 153150982/0300,
variabilní symbol: číslo atletického klubu nebo oddílu, specifický symbol : 091, administrativní poplatek za přijetí dodatečné přihlášky ve výši 3000 Kč.
Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 23. listopadu 2023 do 18:00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. závodnice připuštěna.

Prezentace

Prezentace závodníků probíhá v závodní kanceláři, v Golf Resort Kunětická hora v pátek 24. listopadu od 15:00 do 17:30 hod. a v sobotu 25. listopadu od 7:30 hod. Prezentace bude ukončena vždy jednu hodinu před začátkem příslušné kategorie.

Výdej startovních čísel

Při prezentaci budou vydána startovní čísla, každý závodník, resp. každá závodnice musí mít v průběhu soutěže obě startovní čísla připevněna a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy!
Každý závodník musí startovat s čipem, který obdrží ve svolavatelně.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu běžeckých tratí, přičemž rozcvičovat se lze na asfaltovém okruhu okolo golfového resortu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně.
Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start budou odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v prostoru cíle a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před zahájením vlastní soutěže jsou u běhů 10 minut.

Šatny

Jsou k dispozici v prostoru tenisové haly.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru startu a cíle.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu Tomáš Hrbek, hlavní rozhodčí Alexandr Švercl a technický delegát Libor Dinga

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách ordinace Sportklinik.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostorách startu a cíle.

Časový pořad

sobota, 25.11.2023

Čas Disciplíny
11:10 8 km PBěh vytrvalci Ž
12:10 4 km PBěh mílaři M
13:00 4 km PBěh mílaři Ž
13:45 10 km PBěh vytrvalci M
14:40 4 km Přespolní běh Jky
15:10 6 km Přespolní běh Jři

Stravování

K dispozici bude stravování v restauraci Golf Resort. Před restaurací bude zajištěn teplý bufet.

Možnosti ubytování


PENSION FAMILY CLUB

Adresa Liščí 124, 533 45 Libišany
Web http://pensionfamilyclub124.webmium.com/
Telefon 608 905 933
Email
Poznámka


PENSION PARKUR

Adresa Hrobice 75, 533 52 Hrobice
Web http://penzionparkur.eu/
Telefon 466 940 040
Email
Poznámka


PENSION FIRST LEAGUE

Adresa Opatovice nad Labem 44, 533 45 Opatovice nad Labem
Web https://www.penzionprvniliga.cz/
Telefon 724 105 518
Email
Poznámka


BAVORSKÝ DVŮR

Adresa Masarykova 796, 533 04 Sezemice
Web https://www.bavorskydvur.cz/
Telefon 466 930 257
Email
Poznámka


PIERRE HOTEL – RESTAURANT

Adresa Kunětická 227, 530 09 Cihelna
Web https://pierrehotel.cz/
Telefon 778 511 677
Email
Poznámka

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno pod areálem Golf & Spa Resort Kunětická Hora, které bude označeno včetně navigace z obce Dříteč, přes kterou pojedete od Pardubic i Hradce Králové.
VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu Golf & Spa Resort Kunětická Hora.

 

mapa