Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

01.07.2023 - 02.07.2023

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion, Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Jana Sobčíková
Technický delegát Ondřej Veverka
Vedoucí projektu Libor Dinga
Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Renata Kubalová
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2001 - 2007
ročníky 2001 - 2007

Muži a ženy, nar. 2001-2003, případně junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na M-ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 1. července 2023 od 9,00 hod. a v neděli 2. července 2023 od 8,00hod. Je umístěna na hlavní stadionu v prostoru cíle a bude označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 12.6.2023 do neděle 25.6.2023 do 23.59 hod.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od úterý 27. do čtvrtku 29. června 2023, ukončení prezentace je ve čtvrtek 29. června 2023 v 18,00 hod.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 30. června 2023 do 18,00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v sobotu 1. července 2023 od 10,00 hod. a v neděli 2. července 2023 od 8,00 hod. ve svolavatelně u startu na 100m.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti při vstupu na hlavní stadion u startu na 100m.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na hlavním stadionu u startu na 100m.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy 15 min, technické disciplíny 30 min, tyč 45 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru rozcvičovacího stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel zovudu: O. Zvolánek, hlavní rozhodčí: R. Kubalová a technický delegát: O. Veverka

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách uvnitř hlavní tribuny.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu konání závodů.

Časový pořad

sobota, 1.7.2023

Čas Disciplíny
12:30 100m p 83,8 U23Z Rozběh kladivo 4kg U23Z
12:45 výška U23M
12:55 110m p 106,7 U23M Rozběh
13:00 disk 2kg U23M
13:15 100 m U23Z Rozběh
13:35 100 m U23M Rozběh
13:45 trojskok U23Z
13:55 400 m U23Z Rozběh
14:10 tyč U23Z
14:15 400 m U23M Rozběh
14:35 800 m U23Z Rozběh
15:00 800 m U23M Rozběh
15:25 Slavnostní zahájení
15:35 100m p 83,8 U23Z Finále
15:45 dálka U23M
15:50 110m p 106,7 U23M Finále
16:00 100 m U23Z Finále
16:10 disk 1kg U23Z
16:15 100 m U23M Finále
16:25 koule 7,26kg U23M
16:30 3000m p 76,2 U23Z Finále
16:55 400m p 76,2 U23Z Rozběh
17:15 400m p 91,4 U23M Rozběh
17:35 5000 m U23M Finále
18:05 4x100 m U23Z Finále
18:20 4x100 m U23M Finále

neděle, 2.7.2023

Čas Disciplíny
10:00 výška U23Z kladivo 7,26kg U23M
10:05 trojskok U23M
10:10 5000 m U23Z Finále
10:35 tyč U23M
10:40 oštěp 600g U23Z
10:45 200 m U23Z Rozběh
11:10 200 m U23M Rozběh
11:35 3000m p 91,4 U23M Finále
11:50 400m p 76,2 U23Z Finále
12:00 400m p 91,4 U23M Finále
12:15 400 m U23Z Finále
12:20 dálka U23Z
12:25 400 m U23M Finále
12:30 oštěp 800g U23M
12:35 800 m U23Z Finále
12:40 koule 4kg U23Z
12:45 800 m U23M Finále
13:00 200 m U23Z Finále
13:15 200 m U23M Finále
13:25 1500 m U23Z Finále
13:35 1500 m U23M Finále
13:55 4x400 m U23Z Finále
14:05 4x400 m U23M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stáncích a v bufetu na Městském stadionu.

Další informace

Ubytování pořadatel nezajišťuje.