Mistrovství ČR družstev mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

02.09.2023 - 03.09.2023

Místo

Hodonín (Stadion U Červených domků, J. Suka 3584/41, Hodonín)

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS Libor Varhaník
Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832
Ředitel závodu Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Petr Šíma 606394440 petrs.sprint@tiscali.cz
Řídící soutěže družstev Ondřej Veverka (muži), Iva Machová (ženy) 737321851, 7766
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje Online system, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online system, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 1933 - 2009

Startují všechna družstva z extraligy mužů a žen a družstva z I. ligy skupiny A, B a C, která se umístila na 1.místě. 

Závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce v den závodu ne starší jeden rok. Za toto ustanovení odpovídají jednotlivé oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Trenérům bude umožněn vstup na plochu při skoku dlekém a trojskoku na wrist a neprodleně po skončení disciplíny opustí sektor.

Pro vyložení skokanských tyčí je umožněn vjezd do areálu pouze ve vymezených časech. Po vyložení tyčí je nutné okamžitě auta vyparkovat z areálu stadionu!

Časy pro přivezení tyčí:

Sobota            2. 9. 2023 od 14:00 do 20:00

Neděle            3. 9. 2023 návoz od 8:00 – 9:30 

Uskladnění tyčí je v budově ZŠ U Červených domků.

Odvoz tyčí bude umožněn po skončení soutěže na základě karty pro vjezd. Kartu je možné si vyzvednout buď při příjezdu a vykládce tyčí, nebo v průběhu soutěžního programu u výdeje startovních čísel.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prvním patře hlavní tribuny stadionu. Technická porada proběhne v neděli 3.9.2023 v 9:30 hodin v restauraci v prostoru cíle. Technické porady se zúčastní řídící soutěže mužů a žen, vedoucí kanceláře, hlavní rozhodčí a jeden vedoucí každého zúčastněného družstva.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 21. 8. 2023 do čtvrtka 31. 8. 2023 do 20:00 hodin. V den závodu provede vedoucí družstva pouze škrty.

Prezentace

Oddíly neprovádí přes webové stránky ČAS (http://www.atletika.cz). Před vlastní soutěží provádí vedoucí družstev pouze škrty.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla dodá ČAS. Jejich přidělení provedou řídící pracovníci a spolu s dalšími informacemi zašlou zúčastněným družstvům ve Zpravodaji MČR družstev mužů a žen.

Výdej startovních čísel, akreditace trenérů a doprovodu bude probíhat v sobotu 2.9.2023 od 13:00 do 18:00 hodin a v neděli 3.9.2023 v 9:30 hodin budou předány vedoucímu družstva na technické poradě.

Pro hod kladivem a chůzi budou startovní čísla vydávána ve svolavatelně před zahájením disciplíny.

Každý závodník, resp., každá závodnice,obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna na prsou a na zádech, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, skok daleký a trojskok, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jakékoli úpravy,  buď na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoparku, fotbalovém hřišti s umělou trávou (nelze se rozcvičovat pro vrhy a hody s náčiním). Při nepřízni počasí v nafukovací sportovní hale v umělou trávou v areálu stadionu.

Rozcvičení 2. 9. 2023 bude možno od 15:00 do 18:00 jen na rovince stadion a od 12:00 do 20:00 na hřišti s umělým povrchem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v budově hlavní tribuny v prostorách cíle (garáž). Místnost pro měření a vážení bude řádně označena.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru startu na 200 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v tribuně stadionu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: sprinty, běhy, chůze 15 min, přerkážkové běhy 20 minut, technické disciplíny 30 min, tyč 60 min.

V případě startu ve více disciplínách stačí prezentace při první disciplíně.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale TEZA, kde budou řádně označeny. V tomto místě se současně nachází parkoviště pro osobní automobily a autobusy. Příchod na stadion cca 2 minuty dle přiložené mapky. Šatny slouží pouze pro převlečení. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorech před hlavní tribunou stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící pracovníci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru před hlavní tribunou. Při nepřizni počasí ve vestibulu tribuny.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli před hlavní tribunou, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: řídící pracovník, ředitel závodu a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí . Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Rozhodnutí o protestech a odvolání musí být uvedena ve výsledcích utkání.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách ve sportovní hale TEZA.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici po oba dny soutěže ve vyznačených prostorách v tribuně stadionu.

Časový pořad

sobota, 2.9.2023

Čas Disciplíny
14:30 kladivo 4kg Ž Finále
16:40 kladivo 7,26kg M Finále
18:20 chůze 5000m Ž Finále
19:00 chůze 5000m M Finále

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
10:00 3000m p 76,2 Ž Finále dálka M Finále
10:05 koule 4kg Ž Finále
10:10 disk 2kg M Finále
10:20 3000m p 91,4 M Finále
10:30 tyč M Finále
10:35 100 m Ž Rozběh
10:50 výška M Finále
10:55 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž Finále
11:30 800 m M Finále
11:50 100m p 83,8 Ž Finále
12:15 110m p 106,7 M Finále dálka Ž Finále
12:20 koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
12:25 Slavnostní zahájení
12:35 400 m Ž Finále
12:55 400 m M Finále
13:15 5000 m Ž Finále
13:40 5000 m M Finále
13:45 výška Ž Finále
14:00 100 m Ž Finále
14:10 100 m M Finále
14:25 400m p 76,2 Ž Finále
14:30 tyč Ž Finále trojskok M Finále oštěp 800g M Finále
14:50 400m p 91,4 M Finále
15:20 200 m Ž Finále
15:40 200 m M Finále
16:00 1500 m Ž Finále
16:15 trojskok Ž Finále
16:20 1500 m M Finále oštěp 600g Ž Finále
16:40 4x100 m Ž Finále
16:55 4x100 m M Finále
17:10 4x400 m Ž Finále
17:30 4x400 m M Finále
18:00 Vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude otevřeno po oba dny přímo v areálu stadionu.

Možnosti ubytování


HOTEL PANON

Adresa Koupelní 4, Hodonín
Web www.hotelpanon.cz
Telefon 518341243
Email info@hotelpanon.cz
Poznámka


HOTEL KRYSTAL

Adresa Pančava 49, Hodonín
Web www.hotel-krystal.cz
Telefon 518391311, 606632898
Email krystal@hotel-krystal.cz
Poznámka


UBYTOVNA KUBRA

Adresa Koupelní 4138/1, Hodonín
Web www.ubytovnakubra.cz
Telefon 702121533
Email ubytovnakubra@gmail.com
Poznámka


HOTEL GRAND

Adresa Wilsonova 2273/6, Hodonín
Web www.hotelgrandhodonin.cz
Telefon 518354097
Email hotelgrandhodonin@volny.cz
Poznámka


PENZION LIPOVKA RELAX KLUB

Adresa Lipová alej 6, Hodonín
Web www.lipovka.cz
Telefon 518 305 430, 777 956 845
Email recepce@lipovka.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno u sportovní haly TEZA v ulici Lipová alej, odkud bude umožněň přístup na stadion cca 2 minuty pěší chůze až k hlavní tribuně.

Akreditace, vstupenky

Prodej vstupenek za 50 Kč na sezení bude probíhat v neděli na místě. Na stání bude zdarma. V sobotu vstup zdarma.

Závodníci a trenéři budou mít vstup na tribunu do vymezeného prostoru na wrist, který obdrží při výdeji startovních čísel.
 

Další informace

Vítězové mistrovství ČR družstev mužů a žen získají titul  "Mistr ČR pro rok 2023" . První tři družstva obdrží plakety, medaile a diplomy.

Schema_stadion_čísla