Akademické mistrovství ČR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl VSK FTVS Praha, Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě UK FTVS

Datum

09.01.2023

Místo

Praha - Strahov (Atletická hala Praha - Břevnov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavlína Vostatková 721427724 vostatkova@ftvs.cuni.cz
Technický ředitel Jan Feher
Hlasatel Michal Novák
Lékař Marie Skalská
Časomíru zajišťuje Vladimír Hojka

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Výhradně studující prezenčního a kombinovaného studia na českých VŠ a VOŠ s  platným studijním průkazem a lékařskou prohlídkou.

Soutěže

Muži 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 106,7, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60m p 83,8, 4x200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Od čtvrtka 8. 12. 2022 00:00 do čtvrtka 5. 1. 2023 do 22:00 elektronicky na webové stránce: http://amcr.asp2.cz/

Časový pořad

pondělí, 9.1.2023

Čas Disciplíny
11:45 dálka M
11:55 Slavnostní zahájení
12:00 60m p 83,8 Ž tyč M tyč Ž koule 4kg Ž koule 7,26kg M
12:15 60m p 106,7 M
12:30 60 m Ž
12:45 dálka Ž
12:50 60 m M
13:20 Vyhlašování vítězů – 1. blok
13:35 400 m Ž
13:45 400 m M výška M výška Ž trojskok M
14:00 800 m Ž
14:10 800 m M
14:20 1500 m Ž trojskok Ž
14:30 1500 m M
14:40 4x200 m Ž
14:50 4x200 m M
15:10 Vyhlašování vítězů – 2. blok