Kladno INDOOR 2023 (Bronzový mítink WIT)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

28.01.2023

Místo

Kladno (Městský stadion Kladno - Sletiště, Sportovců 456, Kladno)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Klesnil 603815534 jiri.klesnil@volny.cz
Předseda OV Jiří Klesnil
Ředitel závodu Jakub Kubálek
Hlavní rozhodčí Michal Pufr
Technický ředitel Marek Voňavka
Hlasatel Jacek Přibáň
Vedoucí ceremoniálu Hana Větrovcová

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Juniorky koule 4kg
Junioři koule 6kg
Muži výška, koule 7,26kg
Ženy výška, koule 4kg
Žáci koule 4kg
Žákyně koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.1.2023 do 25.1.2023 do 20:00 hodin. Případně na e-mail jiri.klesnil@volny.cz

Ve čtvrtek 26.1.2023 bude zveřejněn na stránkách ČAS www.atletika.cz seznam vybraných závodníků a závodnic.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v den závodu nejpozději, nejpozději 30 minut před disciplínou v Atletické hale. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží bude povoleno ve vymezené části atletické haly.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v Atletické hale.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v Atletické hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Atletické hale. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: technický delegát, ředitel závodu a hlavní rozhodčí 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u hlavního vstupu do areálu.

Časový pořad

sobota, 28.1.2023

Čas Disciplíny
10:00 koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Jky
11:30 koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři
15:15 koule 4kg Ž
16:20 výška Ž
17:35 koule 7,26kg M
18:45 výška M

Akreditace, vstupenky

Požadavky na akreditace se zasílají na e-mailovou adresu jiri.klesnil@volny.cz

Další informace

Všichni účastníci musí dodržovat platná nařízení vlády ČR.

Odměny pro první tři v disciplíně:

Koule M 1 000 € 600 € 400 € 300 € 200 €
Koule Ž 350 € 250 € 150 €    
Výška M 350 € 250 € 150 €    
Výška Ž 350 € 250 € 150 €  

 

logo_ac_tepo_2021_final logo_kladno_indoor_2021_final