1. kolo extraligy mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl VSK Univerzita Brno

Datum

14.05.2023

Místo

Brno (Stadion VUT - Pod Palackého Vrchem, Technická 14, Brno (GPS: 49.2266006N; 16.5734006E))

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Libor Dinga 734693832 ldinga@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Petr Kotyza 606333997 kotyza@fsps.muni.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec 605405392 m.trojanec@seznam.cz
Technický ředitel Mgr. Martin Juránek 732911189 mjuranekg@gmail.com
Řídící soutěže družstev Mgr. Iva Machová PHDr. (ženy), Ing. Ondřej Veverka (muži) 737321851 veverkao@centrum.cz
Režie Pavel Pruša
Časomíru zajišťuje On line system s.r.o.

Startují

ročníky 1923 - 2011
ročníky 1923 - 2011

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 20km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 20km chůze

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400m dlouhý ovál (8 drah rovinka, 8 drah obvod s povrchem MONDO) s přírodním trávníkem na hlavní ploše. Povrch MONDO je také na sektorech technických disciplín. Certifikace IAAF 1. třídy. Zastřešená tribuna po celé délce rovinky.

Měření časů a zpracování výsledků provádí On line system s. r.o.

Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev.

Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Technická porada
Proběhne v 8:45 v zasedací místnosti v budově šaten (start 200 m). Technické porady se zúčastní vždy jeden vedoucí každého zúčastněného družstva, ředitel závodu, technický ředitel, hlavní rozhodčí a řídící soutěže. 
Řídící soutěže oznámí počty startujících v jednotlivých disciplínách. 
Předání opraveného výtisku předběžné přihlášky se považuje za uskutečněný start se všemi důsledky.
Na technické poradě budou stanoveny základní výšky a zvyšování. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude v prostoru nad horní tribunou.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2023 do 12.5.2023 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze:

  • na horním, rozcvičovacím stadionu - 400m dlouhý ovál (4 dráhy rovinka, 4 dráhy obvod také povrch MODO).
  • ve vnitřní ploše rozcvičovacího stadionu, s umělým trávníkem třetí generace 
  • na obslužných asfaltových chodnících po obvodu areálu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v ve skladu náčiní (na startu 150 m).

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v blízkosti rozcvičovacího stadionu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 35 min, Tyč 70 min.

Disciplína Zahájení prezence Ukončení prezence Příchod na sektor
Běhy 25 minut 15 minut 10 minut
Překážky 30 minut 20 minut 15 minut
Skok o tyči 90 minut 70 minut 65 minut
Ostatní 50 minut 35 minut 30 minut

Šatny

Budou k dispozici v budově u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. Toalety jsou k dispozici jak v prostorách šaten, tak na rozcvičovacím stadionu nebo nad hlavní tribunou.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 8 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  Protesty a odvolání řeší jury ve složení hlavní rozhodčí, ředitel soutěže, řídící soutěže.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna 60 min před zahájením první disciplíny a dále pak po celou dobu závodu.

Časový pořad

neděle, 14.5.2023

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 7,26kg M Finále
10:00 3000 m Ž Finále dálka Ž Finále
10:15 tyč Ž Finále
10:25 3000 m M Finále
10:40 kladivo 4kg Ž Finále
10:50 koule 7,26kg M Finále
10:55 100 m Ž Rozběh
11:10 100 m M Rozběh
11:25 800 m Ž Finále
11:35 800 m M Finále
12:00 110m p 106,7 M Finále
12:10 disk 2kg M Finále
12:15 dálka M Finále
12:20 100m p 83,8 Ž Finále
12:30 koule 4kg Ž Finále
12:40 400 m Ž Finále
12:55 400 m M Finále
13:15 100 m Ž Finále výška M Finále
13:25 100 m M Finále
13:50 400m p 76,2 Ž Finále
14:00 tyč M Finále disk 1kg Ž Finále
14:10 400m p 91,4 M Finále
14:20 trojskok Ž Finále
14:40 3000m p 76,2 Ž Finále
14:55 3000m p 91,4 M Finále
15:00 oštěp 600g Ž Finále
15:20 200 m Ž Finále
15:35 výška Ž Finále
15:45 200 m M Finále
16:05 trojskok M Finále
16:10 1500 m Ž Finále
16:20 1500 m M Finále
16:30 4x100 m Ž Finále oštěp 800g M Finále
16:45 4x100 m M Finále
17:00 4x400 m Ž Finále
17:20 4x400 m M Finále
20:00 20km chůze Ž
21:00 20km chůze M

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno v areálu stadionu (vjezd horní branou nad tribunou). Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v podzemních garážích u stadionu, které bude označno cedulemi. Kapacita 220 míst.

patička_propozice